TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|मराठी कथा|तात्पर्य कथा|इसापनीती|कथा २५१ ते ३००|
लांडगा आणि सिंह

लांडगा आणि सिंह

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


लांडगा आणि सिंह

एका लांडग्याने मेंढवाड्यातून एक कोकरू चोरले आणि ते घेऊन तो आपल्या गुहेकडे चालला होता. वाटेत त्याला एक सिंह भेटला. त्याने ते कोकरू त्याच्याकडून हिसकावून घेतले. तेव्हा सिंहापासून दूर जाऊन लांडगा त्याला म्हणाला, 'अरे, माझं कोकरू तू माझ्याकडून केवळ अन्यायानं घेतलंस.' सिंह त्यावर उत्तरला, 'अगदी खरंच, हे कोकरू तुझंच, यात काहीच संशय नाही, ते एखाद्या मित्रानं किंवा नातेवाईकानंच तर तुला दिलं असेल नाही का?'

तात्पर्य - आपण अन्यायाने उपटलेली एखादी वस्तू आपल्याकडून जबरदस्तीने कोणी घेऊ लागला असता, आपण जर त्याला नीतीच्या गोष्टी सांग लागलो तर तो त्या ऐकून घेणार नाही, इतकेच नव्हे, तर उलट आपला उपहास करील.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:22:48.9670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झळमणें

 • उ.क्रि. १ ( जातांना एखाद्या पदार्थाशीं ) घासणें ; चाटून जाणें ; घसवटणें ; खरडणें . २ भूत , पिशाच्च यानीं पछाडणें ; झपाटणें . ३ ( काव्य . ) ( दु : ख , गर्व , माया , मोह इ० कांनीं ) पछाडणें ; व्याप्त होणें ; झोंबणें . सवेंचि प्राणी झळंवला । मायाजाळें । - दा ३ . ४ . ४९ . ४ ताप देणें ; जाळणें ; पोळणें . प्राक्तनुचंडांसाचा रश्मी । थोर तातली कर्मभूमि । झाउवी षदुउर्मी । झळंबिला जो । - ऋ ९ . ५ उन्हांत तापविणें ; ऊन देणें . ६ स्पर्श करणें ; स्पर्शणें ; ( ल . ) लेपणें . कापूरकुमुदांचें पाणी । मर्दिजे चंद्रकिरणी । तेणें ते विरहिणी । झळंबीजे । - शिशु ७७५ . [ झळ ] - अक्रि . २ भरून येणें ; उचंबळणें ; डबडबणें ; बुडणें . तैसे डोळे दीसति झंळवैले । अश्रुपतीं । - ऋ १६ . २ हेलकावे , गटंगळया खाणें . जन्ममृत्यूचिया लाटीं । झळंबती इया सृष्टी । - ज्ञा १२ . ८७ . ३ विरघळणें . जैसें लवण जळें झळंबलें । - ज्ञा २ . ३ . ४ आदळणें ; धक्के दिले जाणें ; हादरणें ; डगमगणें ; मर्मी लागणें . पै पुनरावृत्तीचेनि उभडें । झळंबती सत्यलोकींचे हुडे । - ज्ञा ७ . ८४ . ५ ओळंबणें ; लोंबणें ; लटकत राहणें . त्या नदीच्या तीरावरून एक मोठें झाड झळंबलें आहे . - सिंब ४५ . ६ ( गुच्छाच्या रूपान फळें , फुलें झाडावर ) लोंबत राहणें . [ तुल० का . झल्ली = झुपका ] ७ ( सूर्यकिरणांनीं पाण्यांत किंवा मृगजळानें हवेंत ) हेलकावे खाणें ; हेलकावणें . ८ ( भूत , पिशाच्च इ० कानीं ) पछाडलें - झपाटलें जाणें ; चिकटणें . ९ झळ लागणें . [ झळ ] झळंबून धरणें - ( फळें इ०कांनीं झाडापासून ) लोंबत राहणें ; लटकून राहणें ; झळंबणें अर्थ ६ पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

मंदिराला कळस बांधतात, पण घरातील देव्हार्‍याला कळस का नसतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.