TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|मराठी कथा|तात्पर्य कथा|इसापनीती|कथा २०१ ते २५०|
गाढव व कुत्रा

गाढव व कुत्रा

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


गाढव व कुत्रा

एकदा एका गाढवाला असे वाटले की, आपला मालक कुत्र्यावर फार प्रेम करतो, तर त्या कुत्र्यासारखे आपणही बागडलो, शेपटी हालविली व मालकाच्या मांडीवर चढलो तर मालक आपल्यावरही प्रेम करील. असा विचार करीत असताच मालक बाहेरून आला व ओट्यावर बसला. त्याला पाहताच गाढव त्याच्या समोर जाऊन प्रथम इकडून तिकडे उड्या मारू लागले, मग मोठ्याने ओरडले. ती मजा पाहून मालक खदखदून हसला. नंतर गाढवाने मागच्या पायावर उभे राहून पुढचे पाय मोठ्या प्रेमाने मालकाच्या अंगावर ठेवले व आता तेथे बसणार तोच मालक घाबरून मोठ्याने ओरडला. ते ऐकून घरातून त्याचा नोकर धावत आला. त्याने गाढवाला काठीने खरपूस मार दिला.

तात्पर्य - देवाने आपल्याला ज्या स्वरूपात जन्माला घातले आहे त्याचा आपण विसर पडू देता कामा नये.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T18:57:40.9970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अरण्यरोदन न्याय

 • अरण्यांत रडलेलें ओरडलेलें कोणाला ऐकूं जाणार ? तें निष्फळ होतें. यावरुन निष्फल गोष्ट करणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

Why the marriages are prohibited within same Gotra?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.