TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|भजन : भाग ५|
विठ्ठला समचरण तुझे ...

भजन - विठ्ठला समचरण तुझे ...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

भजन

विठ्ठला समचरण तुझे धरिते, रूप सावळे दिव्य आगळे अंतर्यामी भरते ॥धृ॥

नेत्रकमल तव नित फुललेले प्रेममकरंदे किती भरलेले । तव गुण गुंजी घालित रूंजी मानसभ्रमरी फिरते ॥१॥

अरुणचंद्र हे जिथे उगवती प्रसन्न तव अधरावरती, होऊनी राधा माझी प्रीति अमृतमंथन करिते ॥२॥

जनी लाडकी नामयाची गुंफून माला प्राणफुलाची । अपूर्ण कंठी मुक्तीसाठी अविरत दासी झुरते ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2008-02-10T13:04:09.2700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जमीन

 • - स मिळणें सर्वस्वी नाश होणें ( अक्षरश : आणि ल ).

   
 • स्त्री. 
  1. भूमी ; धरणी ; भुई ;
  2. नद्या , समुद्र लागेल .
  3. शेत ; लागवडीची जागा . राजापूर प्रांतीं सगळा कातळ आहे . जमीन थोडी .
  4. गच्ची ; मजल्यावरची भुई अथवा पेंडाची तयार केलेली भुई .
  5. वस्त्राच्या बाजूच्या कांठांमधील आंतील अंग ; तवा .
  6. चित्राची पार्श्वभूमि .
  7. ( ल . ) मूळ आधार . भूई पहा .
   जमिनीचे प्रकार :-
   पड जमीन = नापीक जमीन .
   वहित जमीन = लागवडीची जमीन .
   तणेली जमीन = गवत माजलेली जमीन .
   करळ - चोपण - खळगट जमीन = कांहीं खोलीवर चुनखडीसारखा टणक थर असलेली ; हींतून पाणी लवकर झिरपत नाहीं .
   आगरी जमीन = समुद्र किनारीं , नदीच्या किंवा खाडीच्या काठीं असणारी रेताड जमीन . हींत रेतीपेक्षां मातीचा अंश अधिक असल्यामुळें नारळीच्या बागा करतात .
   कागदाळी = गोवा , कारवार कडील सुपारी , वेलदोडे यांच्या लागवडीची जमीन ;
   मध्यम काळी = देशावरील जमीन . हींत २ ते ४ फूट माती असून खालीं मुरूम असतो . भारी काळी जमीन = मोठया नद्यांच्या खोर्‍यांतील पंधरा - वीस फूट खोल काळी माती असलेली जमीन ; कूर्याट जमीन = कों . ) डोंगराच्या उतारावर ठिकठिकाणीं बांध घालून केलेली भात जमीन .
   खाजण - खारी जमीन = खाडी अडवून केलेली ; हीस गझणी , कनटूर , सापळ , भाटी इ० नावें आहेत .
   पुळणवट =( कों . ) वाळूची किंवा रेताड जमीन ; हींत नारळाची लागवड होते . हीस रेवे , रेवट , शीट्टा इ० नावें आहेत .
   बांधणरब्बी =( कों . ) डोंगराच्या माथ्यावरील कातळांत भोंवतालची माती येऊन झालेली.
   मळखंडी = ह्या जमीनी गाळानें तयार झालेल्या असतात . त्यांचीं खांचरें बनवीत नाहींत . त्या देशांतील जिराईत जमिनीसारख्या मोकळया ठेवितात . अशा जमिनीवर ठाणें , कुलावा जिल्ह्यांत पावसाळी गवत होतें . या प्रकारच्या जमीनींत मानवट म्हणून एक भेद आहे . घाटावरील करळ जमीन व कोंकणांतील मानवट जमीन यांत बरेंच साम्य आहे.
   मळई = नदीकांठची , गाळानें सांचलेली .
   वायंगण =( राजा . ) पावसाळी भात काढल्यावर रब्बीच्या वेळीं डोंगरांतील पाटाच्या पाण्यावर भाताचें दुसरें पीक काढितां येणारी .
   वरकस = डोंगराच्या उतारावरील जमीन . हिचें भरोड असें दुसरें नांव आहे . हिचे प्रकार दोन :- डोंगरी व माळ पहिलीची मशागत हातांनीं खणून करतात . जंगली भागांत हिच्यांत कुमरा - डाहळी या पध्दतीनें नाचणी , वरी , सावा , खुरासणी तीळ इ० पिकें काढितात , दुसरींत बैलाची नांगरट करितां येते .
   शेळ जमीन = डोंगराच्या खोलगट भागांत असणारी व सतत पाण्याचा झिरपा असणारी.
   मळी जमीन = दरीच्या पायथ्याशीं असणारी जमीन . हीस बैलू , गादळ अशीं दुसरीं नावें आहेत . [ फा . झमीन ; झेन्द , झेम ] ( वाप्र . )

  म्ह० जमीन बादशहाची लेक माय - बापाची . सामाशब्द

   
 • ०अस्मान एक होणें 
  1. सपाटून पाऊस पडणें ; धुरळा , धुकें यांनीं दिशा धुंद होणें .
  2. ( ल ) अतिशय गर्विष्ठ होणें .
   
 • ०अस्मानाचें अंतर फार मोठें अंतर , तफावत . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मराठीत जुन्या कवींच्या साधारण किती कविता उपलब्ध असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site