TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|भजन : भाग ६|
पहिला अवतार मच्छ साक्षात ...

भजन - पहिला अवतार मच्छ साक्षात ...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

भजन

पहिला अवतार मच्छ साक्षात केले जला मध्ये वास । शंकासूर वदनी तोडीतो वेद आले हातात ॥

ह्यासी ब्रह्मा प्रसन्न माझे रंगले मन दाही अवतार गाईल मौजेन माझे रंगले मन ॥धृ॥१॥

दुसरा अवतार कृमाचा । उद्धार करी हरी भक्तांचा सृष्टी भार वाही प्रितीचा । आणिक या शिष्यांचा ॥२॥

तिसरा अवतार वरहा । पृथ्वी धरीली दांडा दैत्य मारुनी केला रगडा । नाही उरला जोडा ॥३॥

चवथा अवतार नरसिंह विक्राळ दुश्मनांचा काळ । हिराकुश वधिला तत्काळ । रक्षिले तयांचे बाळ ॥४॥

पाचवा अवतार वामन मागून घेतले दान । बळीस पाताळी धाडून शुक्राचे फोडीले नयन द्वारपाल होऊन ॥५॥

सहावा अवतार परशूराम घोर त्यासी क्रोध फार ॥ माता पिता आज्ञा पाळून बहू केले वंदन ॥६॥

सातवा अवतार रघूनंदन सीता नेली चोरुन । रामेश्‍वरी सेतू बांधून रावणासी मारुन राज्य बिभिषण देवून दोन विप्रासी देऊन ॥७॥

आठवा अवतार वनमाळी । खेळ खेळे गोकूळी गोदीसंगे खेळे यमूना जळी कृष्ण वाजवी मुरली ।

कृष्ण अवतारी लीला बहू केली । दृष्ट मारुनी पृथ्वी खाली केली ॥८॥

नववा अवतार धरला ध्यानी । सतगुरुशी आठवुनी बहु श्रम झाले म्हणूनी ।

धरीले ध्यान बौद्ध होवोनी उभा विटेवरी राहूनी । पांडूरंग रुप घेवोनी ॥९॥

दहावा अवतार कलंकी । कलंकी घेऊनी हाती तेव्हा देव सरस्वती कैक राजा येती शरणी त्यांच्या उद्धार मग करोनी । दाही अवतार गाईल मौजेन माझे रंगले मन ह्यासी ब्रह्मा प्रसन्न माझे रंगले मन ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2008-02-10T13:10:26.5330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गोल्हाट

 • पु. १ गोलांट पहा . २ छातीच्या आंतील पोकळींत जो उलटा प्राण आहे , त्यांतील ज्ञानवृत्तीला इंद्रियांवाचून स्वत : च्या स्वरूपाचा यथार्थ बोध होत नाहीं , अशा त्या प्राणवायु राहण्याच्या ठिकाणास गोल्हाट म्हणतात . - ब . खं . पारखकृत ज्ञानेश्वरचरित्र पृ . ९३ . तिसरें जें कां गोल्हाट । तेज तत्त्वाचें मूळ पीठ । - सिसं ७ . २६२ . औट पीठावरलें योगशास्त्रोक्त स्थान . औटपीठ पहा . औटापीठें गोल्हाट म्हणती । - बोधवैभव ( जगन्नाथ ) २० . [ गोल ; कोल्हाट ] 
RANDOM WORD

Did you know?

जुळी मुले झाली असतां शांति करावी काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.