TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|भजन : भाग ६|
शिव रात्री शिव दिन माऊली ...

भजन - शिव रात्री शिव दिन माऊली ...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

भजन

शिव रात्री शिव दिन माऊली शिव प्रसन्न झाला । उद्धरला पारधी बंध हरणीचा सोडविला ॥धृ॥

असो कर्माला कोणे एके दिवसी आली महाशिवरात्र । शिकारीला चालला पारधी धनुष्य बाण घेऊनी हाती । शंख भैरव नाना तर्‍हेचे वाद्ये वाजली । पार्वती वल्लभ हरिहर महादेव गर्जना करिती । महादेवाला शंकराला महापूजा येती । गंध अक्षदा पुष्प पत्रिका देवाला वाहती ॥ असे पारध्याने पाहिले शंकरा काय धोंडा बोलेल शंकरा । शिव हर बोलरे शंकरा । पारध्यासी नवल वाटले शंकरा । लोकाला वेड लागले शंकरा । हरहर म्हणतो मुखामध्ये चाळा लागला । असे करमीला पुढे पारधी शिकारीसी गेला ॥१॥

पंचवटीचे वन होते महादारूण । त्या वनाच्या ठाई तळे एक भरले पाण्याने पाणी पाहूनी शिकार साधावया रमला येऊनी । बेलाचे वृक्ष असे बहू दाट त्यावर बसला येऊनी अडचण मुकच्या फांद्या खाली टाकी तोडोनी । महादेवाला शंकराला महापूजा घडली अनेशानी । बेलाचे वृक्ष घनदाट शंकरा । त्याखाली लिंगाकार शंकरा । बेल तोडूनी टाके त्यावर शंकरा । मुखी बोले हरी ओम शंकरा । त्यासी घडे रात्री जागरण शंकरा । सर्वसाधन साधूनी घडूनी आले पहा पारध्याला पापाच्या खाईमध्ये केवळ महाअग्नी शिरला ॥ शिवरात्री ॥२॥

तान्ही बाळी लेकुरवाळी हरणी पाण्यापाशी आली पाणी पिता अवचीत नजर पारध्याची गेली । लाविला धनुष्य बाण कानडी कडकडूनी ओढली । तेव्हा संकट वाचा देवाने हरणीला दिली । नका मारू स्वामी राया अर्जीं केली । घरी बाळ माझे उपवसी शंकरा मी पाजूनी येते त्यासी शंकरा । पारघी बोले हरणीसी शंकरा । खरे न लटके बोलू असे म्हणती पारध्यासी कळवंतनीचा बट्टा लागेल बेचाळीस कुळीसी । पहिली हरिणी तिची बहिण बाळाजवळ गेली । या बाळानो लवकर या मन अर्जी केली । बाळ म्हणते हे काय न लगे काळोखी चढली । अवघे शरीर गार तुझे छाती दणाणली । खरच सांगशील तरच पिऊ हरिची आण केली । तिची बहिण दुसरी हरिणी पाण्याजवळ आली । पाणी पिता अवचीत नजर पारध्याची गेली । लाविला धनुष्यबाण कडकडूनी ओढी तेव्हा संकट वाचा देवाने हरिणीसी दिली । नका मारू स्वामी राया मन अर्जी केली । आज चौथा दिवस मजशी ऋतू प्राप्त झाली । पती रायाशी भेटूनी येते मन अर्जी केली । पारधी बोल हरिणीशी शंकरा । तुम्ही भयालीगे मरणाला शंकरा । ती रंभा मी उर्वशी शंकरा । लागला विषयाचा छंद इंद कोपला । झाला ऋषीचा शाप म्हणूनी आम्ही आलो जन्माला ॥३॥

दुसरी हरिणी तिची बहिण मृगाजवळ गेली । या पतिराया लवकर या मन अर्जी केली । पती म्हणे हे काय न लगे काळोखी चढली । अवघे शरीर गार तुझे छाती दणाणली । खरच सांगशील तर भेटू हरिची आण केली । तेव्हा संकट हरिणीचे नेत्र पाण्याने भरली । काय सांगू पती राया शंकरा । मी गेले पाणी पिया शंकरा । जोडीला बाण माराया शंकरा । मी जाणूनी तुमच्या समया शंकरा । मी आले भेटूनी जाया शंकरा । लागा बांधा तागा स्वामी आज माझा सरला । मृग म्हणतो शिर देवूनी सोडवूनी तुजला ॥४॥

दोन हरिण्य दोन बाळे मृग पाच जण । आले सर्व पारध्याजवळ कळप दंग झाला पारधी पाहून । हरिण्या म्हणती आम्हा परती न्या जा मारुन । दोन बाळे तिसरा मृग द्या तुम्ही सोडून । बाळ म्हणते केवळ मांस खा जा मौजेन । माता पिता आजाब वस्तू द्या तुम्ही सोडून । मृग म्हणतो हे बरोबर नव्हे द्या तयाना सोडून । ताजा पिता बखळ खाजा न्यायला मारुन । गळाले हातचे बाण शंकरा । गज बजले सारे रान शंकरा । गजबजले त्रीनयन शंकरा देव निघाले पिंडीतुन शंकरा । महापूजा मांडीली त्याने शंकरा । त्यानी नेले उद्धरुनी शंकरा विमान बोलावूनी शंकरा । आत सर्वाना बसवूनी शंकरा । गेले कैलासी घेऊनी शंकरा आज कोण भक्त येऊनी शंकरा त्यासी नेले उद्धरुनी शंकरा हे अनंत रायाचे गाणे शंकरा । माघ माशी चतुदर्शीच्या दिवशी उद्धार हरिणीचा केला ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2008-02-10T13:10:24.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ŚVETAKETU(श्वेतकेतु)

 • A Maharṣi.
  1) Birth.
  Śvetaketu was the son of the sage Āruṇi or Uddālaka who was born in the Gautama clan. Śvetaketu had a sister named Sujātā. Aṣṭāvakra was her son by the sage, Kahoṭaka. Thus Śvetaketu was Aṣṭāvakra's uncle. Śvetaketu and Aṣṭāvakra grew up together in Uddālaka's āśrama. (See under Aṣṭāvakra).
  2) Pride perishes.
  Under his father's training Śvetaketu became a great scholar. With the increase in his scholarship, he became very proud. The father who understood this called him to his side and asked him:- “By studying all about what you can see, hear and understand, have you learnt anything about what you cannot see, hear or understand?” Śvetaketu admitted that he did not know. Then Uddālaka explained to him the mystery of Paramātmā (universal soul) which is without beginning or end. [Chāndogyopaniṣad].
  3) Śvetaketu in Pāñcāla.
  After completing his education under his father, Śvetaketu went to Pāñcāla. There, in the royal assembly Jaivali, the Pravāhaṇa King asked him the following questions:--“Where do people go from this world? How do they return? Where do Devayāna and Pitṛyāna meet? From where do they diverge? Why is Pitṛloka imperfect? What is the fifth yajñabali?” Śvetaketu answered that he did not know because his father had not taught him these things. Then he went to his father Āruṇi and told him about his failure to answer these questions. The father admitted that he too did not know them and suggested that they should ask Pravāhaṇa himself. Since Śvetaketu refused to go with him to see the King, Uddālaka himself went to Prāvahaṇa. The King enlightened him on the above topics and sent him back. [Chāndogyopaniṣad 1. 8].
  4) Ācārya of Yajña Rules.
  In [Kauṣītaki Brāhmaṇa], Śvetaketu is described as the Ācārya of the rules of Yajña. He has laid down definite rules and procedures for priests officiating in Yajñas. Besides, he has suggested the different customs and practices to be observed by Brahmacārins and tapasvins. In the treatises dealing with Dharmaśāstra before his time, food of sweet taste was denied to Brahmacārins. But Śvetaketu has pointed out that it was an entirely wrong doctrine. [Gopatha Brāhmaṇa, 1. 33];[ Sāṁkhyāyana Brāhmaṇa, 1. 33]. Once an ācārya named Jātūkaṛṇya became the priest of the Kings of Kāśī, Kosala and Videha. Śvetaketu who was angry at this complained bitterly about this to his father. Then Uddālaka reminded his son that priests should yearn for wisdom instead of being attracted by worldly pleasures.
  5) Author of Kāmaśāstra.
  It is more or less clear that it was Śvetaketu who abridged the original work on Kāmaśāstra by Nandi, into 500 chapters. This abridgement of Śvetaketu was again abridged after some years by Bābhravya. It was after abridging it again and adding Dattakācārya's “Vaiśika” and Suvarṇanābha's “Sāmprayogika” etc., that Vātsyāyana composed his famous treatise “Kāmasūtra”. Really speaking, the basis of Vātsyāyana's “Kāmasūtra” was the works of Bābhravya and Śvetaketu on Kāmaśāstra. It has been observed that the first person who raised his voice against the evils of drinking and adultery by the Brāhmaṇa community was Śvetaketu. There is a story in the [Mahābhārata] about the fact which prompted him to bring marriage within the framework of law. Śvetaketu was Uddālaka's son, born to his wife by one of his disciples. [M.B. Śānti Parva, Chapter 35, Verse 22]. Once his mother was abducted by a Brāhmaṇa. This incident inspired him to make stringent laws insisting on monogamy for men and women.
   
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.