TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
दिकपालनागवर्णनं षडंगुलनिवासवर्णनं च

दिकपालनागवर्णनं षडंगुलनिवासवर्णनं च

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


दिकपालनागवर्णनं षडंगुलनिवासवर्णनं च
बृहदश्च उवाच ।
दिक्‍पालानथ ते वक्ष्ये कश्मीरेषु निबोध तान्‍ ॥१११६॥
पूर्वस्यां दिशि राजेन्द्र नागो बिन्दुसरो मत: ।
दक्षिणेन तथा नागो नाभ्रा श्रीमाडकस्तथा ॥१११७॥
उत्तरेण तथा राजन्‍ नाभ्रा चोत्तरमानस: ।
पश्चिमेन तु राजेन्द्र नाभ्रैलापत्र उच्यते: ॥१११८॥
एंव नागसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च ।
नार्क्ष्यजं च भयं त्यक्त्वा वसन्तीह गतच्यथा: ॥१११९॥
ये च प्रोक्ता मया नागास्तेषां मध्याच्छ्रडंगुल: ।
एको विभासितो राज्ञा नीलेनामिततेजसा ॥११२०॥
स्थानं षडंगुलं राजन्‍ महापद्मस्य धीमत: ।
तृतीयस्य तु यद्दत्तं तत्र जातो जलाशय: ॥११२१॥
योजनायामविस्तार: समुद्र इव चापर: ।
छद्मनापदृतं यश्च महापद्मेन पार्थिव ॥११२२॥
नीलस्यानुमते पूर्व विष्वगश्चान्नराधिप ।(?)
इति श्री नीलमते दिकपालनागवर्णनं षडंगुलनिवासवर्णनं च ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-09T18:36:54.3200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कुधण

 • वि. संशयीं ; मत्परी ; खुनशी ; चुरशी ; हिरवट ; विषण्ण ; आंतल्या गाठीचा . ( कुढणे ) कुधाणकी - स्त्री . कुधणाची अवस्था ; मत्सर ; द्वेष . 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.