TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अध्याय पहिला - श्लोक १ ते १०

कपिल ऋषी प्राचीन भारतातील एक प्रभावशाली मुनि होऊन गेले. यांना सांख्यशास्त्र विषयातील आध्य प्रवर्तक मानतात.

अध्याय पहिला - श्लोक १ ते १०
नत्वा श्रीगुरुपादाब्जं स्मत्वा मोक्षार्थसिद्धिदम्‍
तारकाभ्यंतरे पंच महतत्वं तदुच्यते ॥१॥
श्री सद्‍गुरुंच्या पादरविंदाचे वंदन करुन व मोक्ष देणारा जो परमेश्वर त्याचे स्मरण करुन, तारकांतले पंचम त्यांचे आता येथे
स्पष्टिकरण करितो ॥१
दिशा पाच वेदिका, पांच कोण, पांच ऋचा, प्रमाण संज्ञक पंचक ॥४॥
पाच अंगे (पंचाग म्हणजे स्वत:चा देह, अगर ज्योतिष पंचाग), पांच निरनिराळे वर्ग, पांच मुद्रा, आरंभी आहेत अशा पांच गुप्त कला,
धर्मांत वागण्याचे महर्षींनी घालून दिलेले पांच मार्ग, पांच प्रकारची आकाशस्थाने ॥५॥
देहांतील पांच जागा, ब्रम्हांडातीत्ल पांच स्थले, ब्रम्हांडस्थित पंचलोकात वास्तव्य करणारे सर्व ॥६॥
पांच देहाभिमाने, इंच वाद्ये, पांच पायांची गायत्री, देवतापंचायतन ॥७॥
पांच शक्ती, पंच विचार, पांचामुखी प्रमेश्वरी निर्णय, पंचाग्नि, पांच तर्‍हांचे आनंद आणि पांच नामे याप्रमाणे पस्तीस पंच तारकां
आहेत ॥८॥
भवबंधापासून मुक्त व्हावयाचे असणार्‍या गुरुमुखातून या ग्रंथातील शंभर किंवा निदान पन्नास श्लोक तसे सार्थ ऐकावेत ॥९॥
ऐकणाराला पुन्हा संसारांत पडावे लागणार नाही, जन्ममृत्यूचे भय रहाणार नाही आणि आत्ममोक्षाची सिद्धि करणारे म्हणजेच भवबंध
नाहीसा करणे हा जो पुरुषार्थ तोच यामुळे उत्तम गति-उत्तम फल देणारा आहे ॥१०॥
श्री पद्मपुराणातील कपिलमातेचा पहिला अध्याय येथे संपला.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-31T19:24:50.9870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

reputational method

 • ख्याति पद्धति 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.