TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ चतुरूषणम्‌ ॥

॥ अथ चतुरूषणम्‌ ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ चतुरूषणम्‌ ॥
त्र्यूषणं ग्रन्थिकयुतं जायते चतुरूषणम्‌ ।
चतुरूषणमाख्यातं गुणैस्त्र्यूषणवद्बुधैः ।
कफाग्निमान्द्यविष्टम्भारुचिपीनसकासनुत्‌ ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-13T18:32:40.0030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आडणीसावकार

 • पु. किरकोळ , लहान सावकार . व्याजाच्या आशेनें लहान रकमा कर्जाऊ देतात . जमीनी गहाण घेतल्या त्या गहाणदारांना किंवा इतरांना वटाईनें , खंडानें लावतात . त्रागा , शिव्याशाप देऊन कर्ज वसूल करण्याचा यत्न करतात . पण कुणबी शेतमाल त्यांच्या हातीं लागूं देत नाहींत . कांहीं दिवस अंदरबट्टा सोसून बहुधां मुद्दल रुपयांचे सहा ते बारा आण्यांवर आपले रोखे वाण्यांना बेचन करतात . - गांगा १६१ . [ आडणी किंवा अडाणी + सावकार ] 
RANDOM WORD

Did you know?

नजर लागते किंवा दृष्ट लागते म्हणजे काय? त्यावर उपाय काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.