TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ ऋतुचर्यामाह ॥

॥ अथ ऋतुचर्यामाह ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ ऋतुचर्यामाह ॥
शिशिरः पुष्पसमयो ग्रीष्मो वर्षाः शरद्धिमः ।
माघादिमासयुग्मैः स्युरृतवः षट्‌ क्रमादमी ॥१॥
उत्तरायणमत्राद्यैः परैः स्याद्दक्षिणायनम्‌ ।
आद्यमुष्णं बलहरं ततोऽन्यद्बलदं हिमम्‌ ॥२॥
शिशिरः शीत्तलोऽतीव रूक्षो वाताग्निवर्धनः ।
वसन्तो मधुरः स्निग्धः श्लेष्मवॄद्धिकरश्च सः ॥३॥
ग्रीष्मो रूक्षोऽतिकटुकः पित्तकृत्कफनाशनः ।
वर्षाः शीतविदाहिन्यो  वह्निमान्द्यानिलप्रदाः ॥४॥
शरदुष्णा पित्तकर्त्री नृणां मध्यबलावहा ।
हेमन्त्तः शीतलः स्निग्धः स्वादुर्जठरवह्निकृत्‌ ॥५॥
चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषुउ ।
वर्षादिषु च पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु ॥६॥
चयकोपशमान्‌ दोषा विहाराहारसेवनैः ।
समानैर्यान्त्यकालेऽपि विपरीतैर्विपर्ययम्‌ ॥७॥
स्वस्थानस्थस्य दोषस्य वृद्धिः स्यात्स्तब्धकोष्ठता ।
पीतावभासता वह्निमन्दता चाङ्गगौरवम्‌ ॥८॥
आलस्यं चयहेतौ तु द्वेषश्च चयलक्षणम्‌ ।
संचयेऽपहृता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः ।
ते तूत्तरामु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-12T18:42:25.2300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अव्याप्ति

  • स्त्री. अपुरी व्याख्या ; लक्ष्यार्थाचा एकदेश ( कांहीं भाग ) लक्षणानें व्याप्त न होतां ( शिल्लक ) राहतो असा दोष तो ; - शास्त्रीको . व्याख्येय जातीमध्यें ज्या ज्या व्यक्तींचा समावेश व्हावा अशी इच्छा असते , त्यांपैकीं एखाद्या व्यक्तीचा समावेश तीमध्यें होत नाहीं असें व्याख्येवरुन दिसणारा एक दोष , जसें - पदार्थाची किंमत देण्याघेण्याच्या सोयीकरतां राज्यकर्त्यानीं केलेले जे धातूचे तुकडे त्यास नाणीं म्हणावें अशी नाण्याची व्याख्या केली तर तीवरुन कवड्या , बदाम इत्यादिकांचा समावेश नाण्यांत होणार नाही . यांत अव्याप्ति हा दोष आहे . - सुकौ ४१ . [ सं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

aatmyathyatmya meaning
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site