TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ मांसगुणाः ॥

॥ अथ मांसगुणाः ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ मांसगुणाः ॥
मांसवर्गो द्विधा ज्ञेयो जाङ्गलानूपभेदतः ।
[ तत्र जाङ्गललक्षणं गुणाः ]
मांसवर्गेऽत्रजङ्घाला बिलस्थाश्च गुहाशयाः ॥१॥
तथा पर्णमृगा ज्ञेया विष्किरा प्रतुदा अपि ।
प्रहसा अथ च ग्राम्या अष्टौ जाङ्गलजातयः ॥२॥
[ हरिणैणकुरङ्गमृगादयः जङ्घालाः ।
गोधाशशभुजङ्गाख्वादयो बिलस्थाः ।
सिंहव्याघ्रवृकऋक्षादयो गुहाशयाः ।
वानरऋक्षमार्जारादयः पर्णमृगाः ।
वार्तिकलावतित्तिरविकिरकपिञ्जलादयो विष्किराः ।
हारितकपोतसारिकाखञ्जरीटपिकादयः प्रतुदाः ।
काकोलूकगृध्रशशचिल्लचाषादयः प्रहसाः । प्रच्छिद्यभक्षणात्‌ ] छागमेषवृषाश्वाद्याः ग्राम्याः प्रोक्ता महर्षिभिः ॥
इति अष्टौ जाङ्गलाः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-10T18:54:48.1830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शिरें

  • न. ( व . ) बाजू ; कड . एका शिर्‍यानें आंबे घे मधले घेऊं नको . [ शीर ] 
  • न. १ शाई करण्यासाठीं धान्य जाळून पाणी काढून केलेला कषाय ; लाखेचें उकळलेलें पाणी . २ बाळंतिणीकरितां आहाळिव , मिरीं वगैरे घालून नारळाच्या दुधाचा केलेला काढा . 
  • न. झाडाची छाटलेली फांदी ; कुंपण घालावयास मांडवावर घालावयास वगैरे तोडून आणतात तशी झाडाची डहाळी ; कांटयांची डहाळी . प्रेतयात्रेहून परत येतांना प्रेत परत येऊं नये म्हणून वाटेंत कांटेरी शिरें टाकतात त्यावरून शिरें मारणें , तोंडावर शिरें बसो ( तोंड काळें होवो ) असे वाक्प्रचार रूढ आहेत . 
  • n  A cut stick. A decoction of बाजरी &c., used in making ink. A candle of coconut-milk. 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site