TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ दोषत्रयशमनम्‌ ॥

॥ अथ दोषत्रयशमनम्‌ ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ दोषत्रयशमनम्‌ ॥
स्निग्धोष्मस्थिरवृष्यबल्यलवनस्वाद्वम्लतैलातपस्नानाभ्यञ्जनबस्तिमांसमदिरासंवाहनोद्वर्तनम्‌ । स्नेहस्वेदनिरूहनस्यशयनस्थानोपनाहादिकं पानाहारविहारभेषजमिदं वातं प्रशान्तिं नयेत्‌ ॥१॥
तिक्तस्वादुकषायशीतपवनच्छायानिशावीजनज्योत्स्नाभूग्रहवारियन्त्रजलजस्त्रीगात्रसंस्यर्शनम्‌ । सर्पिः क्षीरविरेकसेकरुधिरस्नावोपदेहादिकं पानाहारविहारभेषजमिदं पित्तं प्रशान्तिं नयेत्‌ ॥२॥
रूक्षक्षारकष्यायतिक्तकटुकव्यायामनिष्ठीवनं स्त्रीस्वाध्वनियुद्धजागरजलक्रीडापदाघातनम्‌ । धूमस्तापशिरोविरेकवमनं स्वेदापनाहादिकं पानाहारविहारभेषजमिदं श्लेष्माणमुग्रं जयेत्‌ ॥३॥
अन्यश्च । कफं दुर्जनवत्तीक्ष्णैर्वातं स्नेहेन मित्रवत्‌ पित्तं जामातरमिव मधुरैः शीतलैर्जयेत्‌ ॥४॥
कफप्रकोपे वमनं सनस्यं विरेचनं पित्तभवे विकारे । वातामये बस्तिविशोधनं च संसर्गजे च प्रविमिश्रमेतत्‌ ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-10T18:46:21.0870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कलवंत नाचतां देवळांत, म्‍होण गावडी (भावीण) नाचतां घरांत

 • (गो.) [ गावडी = गावडे जातीची स्‍त्री.] कळवंतीण देवळांत नाचते म्‍हणून गावडी घरात नाचते. ज्‍यांत आपणास काही गम्‍य नाही अशा गोष्‍टींत मूर्खपणाने एखाद्या गोष्‍टीचें अनुकरण करणें. तु०-मोर नाचतो म्‍हणून लांडोर नाचते. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.