TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ रूपपरीक्षा ॥

॥ अथ रूपपरीक्षा ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ रूपपरीक्षा ॥
विभुत्वादाशुकारित्वाब्दलित्वादन्यकोपनात्‌ । स्वातन्त्र्याब्दहुरोगत्वाद्दोषाणां प्रवलोऽनिलः ॥१॥
प्रायस्तएव पवनाध्युषिता मनुष्या दोषात्मकाः स्फुटितधूसरकेशगात्राः ।
शीतद्विषश्चलधृतिःस्मृतिबुद्धिचेष्टासौहार्ददृष्टिगतयोऽपि बहुप्रलापाः ॥२॥
पित्तं वन्हिर्वह्निजं वा यदस्मात्पित्तोद्रिक्तस्तीव्रतृष्णाबुभुक्षः । गौरोष्णाङ्गस्ताम्रहस्ताङ्घ्रिवक्रः शूरो मानी पिङ्गकेशोऽल्परोमा ॥३॥
श्लेष्मा सोमः श्लेष्मलस्तेन सौम्यो गूढस्निग्धश्लिष्टसंध्यस्थिमांसः । क्षुतृट्शोकक्लेदघर्मैरतप्तो बुद्ध्या युक्तं सात्विकः सत्यसन्ध ॥४॥
इति रूपपरीक्षा ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-10T18:39:25.0400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

expedition

  • स्त्री. मोहीम 
  • स्त्री. स्वारी 
  • स्त्री. मोहीम 
  • स्त्री. घाई 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

पिंपळाच्या झाडाला फक्त शनिवारीच स्पर्श का करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site