TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|बृहत्कथामञ्जरी|शक्तियशो नाम षोडशो लम्बकः|
खराख्यायिका

खराख्यायिका

क्षेमेन्द्र संस्कृत भाषेतील प्रतिभासंपन्न ब्राह्मणकुलोत्पन्न काश्मीरी महाकवि होते.


खराख्यायिका
उदुम्बरं समारुह्य दास्यामि हृदयं तव ।
इत्युक्त्वा वृक्षमारुह्य भयं त्यक्त्वा तमब्रवीत् ॥५३२॥
व्रज दुष्टाशय सखे विज्ञातोऽसि चिरान्मया ।
नास्मि गर्दभवन्मूर्खो वञ्चनीयो भवद्विधैः ॥५३३॥
व्याधिक्षामं पुरा सिंहं जम्बुकः सचिवोऽब्रवीत् ।
केन नश्यति ते व्याधिरवसन्ना वयं प्रभो ॥५३४॥
सिंहोऽब्रवीद्यदि भवेत्कुतश्चित्सरसोद्धृतम् ।
गार्दभं कर्णहृदयं तेन श्यामति मे गदः ॥५३५॥
तच्छ्रुत्वा जम्बुको गत्वावदद्रजकगर्दभम् ।
भारपीदाकृशोऽत्र त्वं वनमेवैहि वृत्तिमत् ॥५३६॥
तिष्ठन्ति तत्र गर्दब्यस्तच्छ्रुत्वा स समाययौ ।
तस्य पृष्ठे ययावुग्रः स सिंहस्वनदुःसहः ॥५३७॥
मुक्तः कृच्छ्रेण दुद्राव ततः सपदि रासभः ।
क्रोष्टा विलोक्य शार्दूलं निनिन्द मृदुवादिनम् ॥५३८॥
गर्हयित्वा मृगपतिं प्रोवाचाभ्येत्य गर्दभम् ।
अपक्रान्तोऽसि किं मूर्ख गर्दभ्यो हारितास्तवया ।
प्रथमं सर्वसिद्धीनां सोढा विघ्नं सुखी भवेत् ॥५३९॥
इति तस्य गिरायातं खरं हत्वा मृगेश्वरे ।
स्नानाय याते तत्कर्णहृदयं जम्बुकोऽहरत् ॥५४०॥
क्क यातं तत्समभ्येत्य ब्रुवाणे वारणद्विषि ।
क्रोष्टावदन्न जानीषे प्रकृतः सरलाशयः ॥५४१॥
अकर्णहृदयो मूर्खो यदि न स्यादयं खरः ।
गतोऽपि दृष्टत्रासोऽपि किं पुनर्व्यसनं विशेत् ॥५४२॥
इति खराख्यायिका ॥३५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-11-02T22:06:37.4230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे

  • एकदां एक चुलता व त्याचा पुतण्या असे गांवास गेले होते. तेथे त्यांनी जेवण्याकरितां स्वयंपाक केला त्यांत लाडू किंवा मोदक केले 
  • ते पाच झाले. तेव्हां जेवावयास बसतांना त्यांतील तीन कोणी घ्यावे व दोन कोणी घ्यावे याबद्दल त्यांच्यात तंटा सुरू झाला. तेव्हां अखेरीस दोघेहि रुसून बसले व जो आधी जेवावयास उठेल किंवा बोलेल त्याने दोन घ्यावे व दुसर्‍याने तीन घ्यावे, असे ठरले. बराच वेळ दोघेहि स्वस्थ न बोलतां बसले. अखेरीस पुतण्यास भूक सहन होत नाहीशी झाली तेव्हां तो म्हणाला 
  • चला उठा काका, आता तीन तुमचे व दोन माझे! याप्रमाणें तो हरला. तेव्हां ज्याला जास्त गरज त्याला नेहमी पडते घ्यावे लागते. 
RANDOM WORD

Did you know?

What are the names for Ekadashi (11th day in fortnight)?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site