TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

बालवीर कासीमचा पराक्रम

संकीर्ण वाड्मय साहित्य.


बालवीर कासीमचा पराक्रम
इमाम हुसेनचा पहा चिरंजीव कासिम अज्ञान होता ॥ ऐका हो सारे चित्त लाउनि किरत सांगतो त्याची आतां ॥ नऊ वर्षाच्या वयामध्यें लग्नाचा सौंव्हार झाला होता ॥ मुळ आरंभी त्याच कपाळी ब्रह्म्यानें आक्षर लिहीला होता ॥ त्याचे लग्नाचि झालि तयारी नवर्‍यासि भासिंग बांधला होता ॥ मांडवामधें वया लाऊनि बावल्यवर नवरा बसला होता ॥ वैर्‍याचा इतक्यांत आला सांगावा युद्धासि तुम्ही आता ॥ कसा कोपला भगवान् रडत होति त्याची माता ॥ कासिमसाहेबानी ऐकुनशानी केलि तयारी ऐक आतां ॥ चुलत३ हो त्यांचे हुसेनसाहेब आज्ञा त्यासी मागीत होता ॥ म्हणे हुसेन साहेब बाळा लहान तू आज्ञा मि देऊ कसि आतां ॥ नको रे बाळा जाऊ रणावर वैरि मोठा हाय सारस्ता ॥ तेव्हां चुलत्यासि म्हणाले कासिम मिच रणावर जाणार आता ॥ आज्ञा मजला द्यावे म्हणोनि चुलत्यासि तो विनवित होता ॥ यजिएअखान झाला बैमान रनावर डंका वाजवित होता ॥ त्याचाच भाऊबंद परंतु त्यासि वैरि झाला होता ॥ रणशूर बाहदर जाऊन वैर्‍यासि तो झुंजत होता ॥ पाणी पाणी म्हणुनशानी कंठ सोकुनि गेला होता ॥ रामनामाचा ध्यास करुनि दुष्ट वैर्‍यासि लढत होता ॥ बाण जोडुनि धनुष्यासि एक एकासि मारित होता ॥ पाण्यावाचुन प्राण घेतला स्वर्गी गेला माझा स्वामि आतां ॥ दारा त्यासि शरण जाउनि सभेस म्हणतो ऐका आता ॥ त्यांच्या दुःखानं उर दाटला म्हणुन करितो पुर कथा ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-26T04:39:38.5000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अष्ट दानें

  • और्ध्वदेहिकांत द्यावयाचीं दानेः १. आमान्न, २. उदकुंभ, ३. भूमि, ४. गोदान, ५. शय्या, ६. वस्त्र, ७. छत्र, ८. आसन. 
RANDOM WORD

Did you know?

पितापुत्र अथवा भाउ भाउ एकाच नक्षत्रावर जन्मले असता त्याचे काय परिणाम होतात? उपाय काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site