TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|वधू-वर परीक्षा|धर्मशास्त्रानुसार वधूपरीक्षा|
धर्मशास्त्रदृष्ट्या एकंदर गुणांची यादी

धर्मशास्त्रदृष्ट्या एकंदर गुणांची यादी

प्रस्तुत ग्रंथ १९०१ साली बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केला होता.


धर्मशास्त्रदृष्ट्या एकंदर गुणांची यादी
या दोन्ही ग्रंथांचा एकत्र विचार करिता विवाह्य स्त्रीसंबंधानें पुढील गोष्टी पाहाव्या असा सामान्यत: अर्थनिष्कर्ष होतो :
( अ ) ती स्त्री असावी.
( आ ) तिची कुलपरीक्षा, व तिजबरोबरच तिची बाह्यलक्षणे व अंतर्लक्षणे कोणत्या प्रकारचे शुभ अथवा अशुभ सुचवितात.
( इ ) ती अनन्यपूर्विका असावी.
( ई ) ती कान्ता म्हणजे रमणीय असावी.
( उ ) वर आणि वधू यांचा सपिंड संबंध नसावा.
( ऊ ) वधू वरापेक्षा लहान असावी.
( ॠ ) तिला काही रोग नसावा.
( ॠॠ ) तिला भाऊ असले पाहिजेत.
( लृ ) वर आणि वधू यांचे गोत्र आणि प्रवर हे एक नसावे.
या गोष्टी प्रत्येकी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्यामुळे त्यांचे पृथक् पृथक् विवेचन पुढे करण्यात येत आहे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:55:13.1100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

spring head roofing nail

  • छपरी खिळा 
RANDOM WORD

Did you know?

I need something, but I cant find it or is it not there?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site