TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पंचम पटल - धर्मरूपयोगविघ्नकथनम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


धर्मरूपयोगविघ्नकथनम्
स्नानं पूजाविधिर्होमं तथा मोक्षमयी स्थिति: ।
व्रतोपसनियमा मौनमिन्द्रियनिग्रह: ॥‍६॥

ध्येयो ध्यानं तथा मन्त्रो दानं ख्यातिर्दिशासु च ।
वापीकूपतडागादिप्रासादारामकल्पना ॥७॥

यज्ञं चान्द्रायणं कृच्छ्रं तीर्थानि विविधानि च ।
दृश्यन्ते च इमे विघ्ना धर्मरूपेण संस्थिता: ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:01.3030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंगारा

 • पु. देवापुढें जाळलेल्या धुपाची राख ; ही भक्त लोक आपल्या कपाळास अरिष्टनाशक म्हणुन लावितात . रक्षा ; धुपारतींतील अवशेष . ' तुझा दास शेषशायीं । म्हणुनि लावी अंगारा ॥ ' २ ( वैष्णव वगैरे पंथांत ) वर सांगितलेल्या राखेची कपाळास लावलेली भुकण ; विभूति ; भस्म . ३ एखाद्या साधूनें किंवा मांत्रिकानें अरिष्ट किंवा पिशाच वगैरेंचा उपद्रव होऊं नये म्हणुन मंत्रून दिलेला राख ; रामरक्षा , शिवकवच इ० स्तोत्रें म्हणुन राख मतरतात ती ; भस्म . ४ जोंधळ्यावर पडणारा काळजीचा रोग . ५ विस्तव ; निखारा . ( ल .) रागीट माणुस . ६ ( सामा .) राख . ' तुका म्हणे पाहता घडी । जगा जोडी अंगारा ॥ ' - तुगा ३९७६ . ( सं . अंगार ; फ्रें . जि . अंगर ; गु . अंगारी ) म्ह० अंगार्‍याला गेला पांगारा घेऊन आला = मोठा पराक्रम करण्यासाठी जाऊन सामान्य गोष्ट करणें . 
 • ०करणें  १ भुतांखेतांची पीडा नाहींशीं करण्यासाठी , विषार उतरण्यासाठी , किंवा एखादें लोकोत्तर कार्य हातून घडण्यासाठी , किंवा एखादें लोकोत्तर कार्य हातून घडण्यासाठीं मंतरलेलें भस्म अंगास चोळणें . २ ( ल ) अंकित करणें ; कबजांत आणणे . 
 • ०लावणें ( ल .) एकाद्यास आशा दाखवुन शेवटी निराशा करणें . डाव्या पायाचा अंगारा - इष्ट लागूं नये म्हणुन आई आपल्या डाव्या पायाच्या तळव्याची माती मुलाच्या कपाळास लावते ती . 
 • ०धुपारी  १ अंगारा ; विभुति ; रक्षा ; मंत्रतंत्र , ( क्रि०करणें ). अंगारा करनें पहा . २ ( ल .) अपुरी सामुग्री , बेगमी ; चिक्कूपणाचा खर्च . तुटवडा येणे . ' शेरभर तांदुळाचा सहा माणसांसा अंगाराधुपारा होईल .' 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू स्त्रियांच्या मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांचे महत्त्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.