TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|बालकवी|
प्रेमर्तूच्या मरुदगणांची ...

मूढ मालती - प्रेमर्तूच्या मरुदगणांची ...

बालकवी ऊर्फ त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे (इ.स. १८९०-इ.स. १९१८) यांचा मराठीतील सर्वश्रेष्ठ निसर्गकवी म्हणून यथार्थ गौरव केला जातो.


मूढ मालती
प्रेमर्तूच्या मरुदगणांची पहिली लहरी आली;
हृदयीं शिरली मुग्ध मालती, ईषत्कंपित झाली
तेंच रूप तें, द्दष्टि तीच ती, माधवही तो पहिला,
आज निराळा परंतु गमला त्या वेडया हृदयाला;
वेडे वेडे विलक्षणचि या आज भावना काय ?
पुसूं कुणाला ? जिकडे तिकडे भरले माधवराय.
मंद वायुंनो. शपथ तुम्हांला गुणगुणतां तें काय ?
मृढ मालती ! नाहीं नाहीं, बोलत माधवराय.
हृदय गडे धडधडे ! कशाच्या लहरी येती अंगीं?
जागी का मी, काय बोलत्यें, बसलें कोण्या जागीं ?
अमृतमयी स्वर्धारा त्यांतचि शशांक पोहत आहे’
नि:श्वासांची उष्ण झरी का मदहृदयांतुन वाहे.
पलिकडचें हें मेघाडंबर धांबत येइल बाई,
दिव्य चंद्रिके, विचार असले नकोत भलते कांहीं,
स्वर्ग स्वर्गीं तेजोमय, तूं वसुधा दीन विचारी;
मूढ मालती तशी माधवा तुजसाठीं झुरणारी.
आर्द्र करावें विश्व अश्रुंनी दूषविल्या श्वसितांहीं,
स्त्रीहृदया ! तुज मार्गच दुसरा जगीं नसे बा कांहीं.
जर बातांना भाव मनींचे हृदय कसें होतें तें,
निश्वसितें तीं, तीं प्रेमाची मुकीं कोंवळी गीतें,
फुलें अहा तींप्रेमतरूंचीं लाजविती स्वर्गातें..
गर्द वनांतिल मुक्या झरीपरि तिची प्रेममय वृत्ती
स्वर्गंगेला लाजविणारी दिसती अवकाशीं ती.
पेमकल्पनामय प्रेमाचा सेतू अदभुत कांहीं,
दिसला असता जो कोणीही कधीं पाहिला नाहीं.
कुमारिकेच्या मूक मनाच्या स्निग्ध सांवळया छाया
दिसल्या असत्या जरका येते विचार अबलेचे या -

अपूर्ण

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:49.5300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नवराबायकोचें भांडण, राळ्याराळ्याचें कांडण

  • राळा कांडीत असतां आवाज होत नाहीं, त्याप्रमाणें नवरा बायकोंचे भांडण चालू असलें तरी तिसर्‍याच्या कानावर नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

सुतकात वर्ज्य कार्ये कोणती? गोड सुतक म्हणजे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site