TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
तेव्हा तू म्हटलें. “तुम्ह...

तुटलेले दुवे - तेव्हा तू म्हटलें. “तुम्ह...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
तेव्हा तू म्हटलें. “तुम्ही समजवा, आहां कवी आपण.
आहे हें रमणीय रूपक परी थोडी नडे गूढता” -
होती मीं रचिली तुझ्याचवरती ती काव्यगुम्फा पण;
साङगें मी विसरूनि तों वर चढे किञ्चित तुझी भ्रुलता.
नेत्रांतूनि कुतूहलान्वित तुझ्या वर्षे सुधा नूतन,
अन प्राशी ऊमलूनि हृत्कुमुद हें आकण्ठ ती कौमुदी,
आनन्दें वदनेन्दु सुन्दर तुझा तेजाळ होतां क्षण
ये तत्काळ ऐचम्बळूनि हृदयीं कौमारभावाम्बुधी.
होतां ऊत्तर जीव दाटुनि गळीं आवाज हो घोगरा,
जाशी तू लहरीमधे झरझरा जैशी नदी वाहती,
मीही विद्ध जिवापरी हळुहळू तेथूनि जातों घरा -
कोठे हाय अता मला घर तरी - आकाश हा मण्डप
अन माथ्यावर मातृछत्रहि नसे, चोहीकडे आतप.

८ ऑक्टोबर १९२६

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:23.7800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

numbering system

 • क्रमांकन पद्धति 
 • क्रमांकन पद्धति 
RANDOM WORD

Did you know?

देव्हार्‍यात कोणत्या दिशेला दिव्याची वात असावी, त्याचे फायदे तोटे काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.