TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
माझी ठेव निदान ओळख जुनी -...

तुटलेले दुवे - माझी ठेव निदान ओळख जुनी -...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
माझी ठेव निदान ओळख जुनी - मीत्री नसो आपुली !
याचें सङकट काय तूज पडलें ? मागीतलें काय मीं ?
पूर्वीची विनती न कां विसरशी ? ती आस होती खुळी;
‘सारें माफ !’ म्हणूनि पाहुनि मला होशी कां श्रमी !
गौरी होतिस तेधवा. अजुनिही हो त्या तुझा आठव,
मूर्ती रम्य झग्यांतली चिमखडी, आवाज तो कोवळा,
ती सागत्य धिटाऊची चवकशी, तें मञ्जु वाक्पाटव,
अन अव्याज शिशुस्वभाव हसरा, ओढाळ अन मोकळा.
होती त्या क्षणिं सावली पदतलीं, बागेंत तूझें गृह,
“तुम्हां कोण हवें ? न ते घरिं, कुठे साङगूं ? चला दावितें.”
मागे सारित केस, येऊनि ऊन्हामध्येहि तू साग्रह
पत्ता साङिगतला खुणावुनि दिशा, “जा जा असे त्या तिथे.”
अन आता बघशी न तू विसरुनी जाणों जुनी ओळख,
ती माझ्या मन - कर्णिकेमधि असे की शुद्ध गङगोदक !

१४ सप्टेम्बर १९२२

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:23.6570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

forward exchange rate

  • वायदा विदेशी चलन दर 
  • वायदा विनिमय दर 
  • वायदा दर 
  • भावी विनिमय दर 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांती म्हणजे काय ? ती केव्हा करावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site