TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
लोण्ढा खालुनि ये वरी भरुन...

तुटलेले दुवे - लोण्ढा खालुनि ये वरी भरुन...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
लोण्ढा खालुनि ये वरी भरुनि तों जाऊ धुक्याने दरी,
जाऊ नागफणी बुडूनि तंव हा लागे दिसाया तळ;
घेती झेप घळींतुनी खळखळा फेसाळते ओहळ;
झाडी घुङगट घे, तृणाङगणिं परी नाचे हरित्सुन्दरी,
पानाआड खुले कचोरकलगी, जोमें चवेणी फुटे,
लाखो सूर्यफुलें ऊथे चिमुकलीं, हे किर्मिजी तेरडे,
हासे डोङगरभाग ऊन हसरें गाळीव जेव्हा पडे,
ओलें रान बघूनि शान्तिलहरी स्वान्तीं सुखाची कुठे.
तों जेऊ हिरिरी नवीन करुनी लाटेप्रमाणे घुकें.
ऊशा दोन धुक्यांत अन्तर पडे तें आमुचें जीवित.
होऊ अन्धुक ‘काल’ विस्मृतिमधे, नाही ‘उद्या’ माहित,
देऊ चञ्चल ‘आज’ सौख्य नव हें - होऊल का हें फुकें ?
आला योग कसा अकल्पित, असा येवो न येवो पुन्हा,
सौख्याची स्मृति ठेवितीलच परी घाटांतल्या या खुणा.

१६ सप्टेम्बर १९२३

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:22.7170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पैरा

  • m  A day-labourer. A recurring period or season. 
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site