TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|अनेककवि कृत पदे|
कृष्णदासकृत पदें ३८ ते ३९

कृष्णदासकृत पदें ३८ ते ३९

पद हा अभंगाचाच एक प्रकार असून लयीत गाता येतो, शिवाय गाण्याची कोणतीही ठराविक वेळ नसते.


कृष्णदासकृत पदें ३८ ते ३९
पद ३८ वें.

जसोमतसुत नंदलाला । बृजकी गैल डोले. ॥ध्रुवपद.॥
पीतांबर कछनि कास गव्वनके संग जात ।
फेट मुरलि मुगुट शीस बैस बैन बैन बोले. ॥जसो०॥१॥
ग्वालबाल स्म्ग लिये अंग अंग जोरे. ।
हात लकुटि दुधकी मटकी सखियनसो जोरे. ॥जसो०॥२॥
वृंदावन कुंज जात गावत हरि कृष्णदास ।
या छबी कुछा कहि न जात रसनामृत थोरे. ॥जसो०॥३॥

पद ३९ वें.

बाजिराव महाराज अजीं ऐकतो बायकांची ।
चल गडे ! जाऊं पुण्याशी, हौस मोठी माझ्या मनची ॥ध्रुवपद.॥
या चैत्रमासी आनंद करा हळदी कुंकुं गौरीचें, ।
नार गेली ग ! वाडयांत इनें भेट घेतली खाशाची ।

चाल ॥ या नारीनें जाऊन कसा लाविला लाग ? ।
पति आमुचे घरीं बसले कांहीं रोजगार सांग ।
हा सर्वस्वीं देह केला अर्पण करुनि आण तुमची. ॥बाजिराव०॥१॥
अर्जी करुनियां, पतिची चाकरी केली हुजुरीची ।
दिली एक अबदागीरी घोडी बसाया बरोबरीची ।
भरजरी दिला पोषाख दिली शालजोडी कलाबतुची.  ।

चाल ॥ कधिं नित्य जाई पालखींत वसून ।
कधिं नित्य येइ जरतार पितांबर नेसून ।
दिले हातीं हात सर दोन दोर गुलजार ।
कानिंचें कर्णफुल पाचूचे हिरवे चार
नाकियाची नथ जोडी उंच मोलाची ॥बाजिराव०॥२॥
श्रावणमासीं दाटि पुण्य़ामधें नागपंचमीची ।
शुक्रवारपेठेंत बसुनि हाजिरी घेतो बायकांची ।
चाल ॥ काळी सांबळी गोरीचा तोरा फार ।
उभे रस्त्याने चालले पहा जोडव्याचे ठणकार ।
जशी ज्याची योग्यता पाहुनि पैठवण करि तीची ॥वाजि०॥३॥
नारिच्या बलावर साधुनियां दरबार ।
कोठयानकोटी द्रव्य मिळविलें हें फार ।
कृष्णदास म्हणे ऐशा स्त्रिंया घरोघरीं असती ॥बाजिराव०॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:08.7800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तोंडमार

 • f  Forbidding (a patient) from certain articles of diet. Stopping one's mouth from speaking. Fig. Disappointing or balking, baffling the hopes or expectations of. 
 • v . कर. 
RANDOM WORD

Did you know?

नजर लागते किंवा दृष्ट लागते म्हणजे काय? त्यावर उपाय काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.