TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्रीगुरूदत्त योगः - भ्रामरीकुम्भक:

श्रीगुरूदत्तांनी जगाला योगशास्त्र दिले.


भ्रामरीकुम्भक:
अथ भ्रामरीकुम्भक: ।

अर्धरात्रे गते योगी जन्तूनां शब्दवर्जिते ।
कर्णौ पिधाय हस्ताभ्यां कुर्यात् पूरककुम्भकम् ॥
शृणुयाद्दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं शुभम् ।
प्रथमं झिञ्झीनादं च वंशीनादं तत: परम् ॥
मेघझर्झरभ्रमरीघण्टाकास्यं तत: परम् ।
तुरीभेरीमृदङ्गादिनिनादानकदुन्दुभि: ।
एवं नानाविधो नादो जायते नित्यमभ्यासत्‌ ॥
अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि: ।
ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिरन्तर्गतं मन: ॥
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णो: परमं पदम् ।
एवं भ्रामरीसंसिद्धि: समाधिसिद्धिमाप्नुयात् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-23T01:21:30.0400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कचकल

 • पुन . कांही कच्च्या फळांचा कठिण मगज ; बीजगर्भ ; गाभा . ( कच्चा ?) 
 • पुन . १ फुटक्या मडक्याचा खालचा अर्धा भाग . २ ( राजा .) रास ; ढीग ( कांचेच्या तुकड्यांचा , बांगड्यांचा किंवा इतर वस्तूंचा ). अनेक पदार्थोच्या तुकड्यांचा समुदाय ; काचेचे सुकडे . ( फा . कचकोल = भिक्षापात्र ; प्याला ) 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.