TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

व्यतिरेक अलंकारः - लक्षण ४

रसगंगाधर ग्रंथाचे लेखक पंडितराज जगन्नाथ होत. व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


लक्षण ४
अत्रेवादे: सादृश्यमात्रशक्तस्य सदृशादेश्च तद्विशिष्टशक्तस्य शब्दस्याभा-वाच्छुत्यर्थमार्गोल्लड्घिनी खर्वीकरणेनाक्षिप्तैवोपमा । अत्रैव ‘ नि:सड्रैरभि-
लषिता ‘ इत्याद्यचरणनिर्माणे ‘ संपातदुरन्तचिन्तयाकुलितम्‍ ’ इति द्वितीय चरणनिर्माणे वा एकतरानुपादानम्‍ । सा च । ‘ सर्वानर्वाचीनान्निर्वास्य मनोरथाननन्यजुषाम्‍ ’ इति पूर्वार्धे तदनुपादानमिति ।
‘ क्तूरसत्त्वाकुलो दोषाकरभूस्तोयधिर्यथा । न तथा त्वं यतो भूप स्थिरधीरसि निर्मल: ॥ ’
अत्रोपमा श्रौती । श्लेषस्तु स्फुट एव ।
‘ राजन्प्रचण्डमार्तण्डमण्डलोद्दण्डशासन । कथमक्तूरसत्त्वस्त्वं पयोधिरिव गीयसे ॥ ’ इति,
‘ कथं वार्धिरिवासि त्वं यत: स विषभागयम्‍ ’ इति वा कृते एकतरानुपादानम्‍ ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:34.7500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अगोदर शेणमाती, मग पोळीपाती

  • प्रथम शेणमातीने चूल नीट सारवल्यानंतरच तीवर स्वयंपाक करावयाचा असतो. तेव्हां प्रथम कष्ट केल्याशिवाय, हलकें काम केल्याशिवाय चांगलें फळ मिळत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रावण महिन्यांत महादेवाच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक कां करावा? त्याचे पुण्य काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.