TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|कवी बांदरकर|
पदे ३६२ ते ३६३

श्री देवकीकृष्णाचीं पदें - पदे ३६२ ते ३६३

 श्रीकृष्ण बांदकर महाराजांचा जन्म शके १७६६ क्रोधीनाम संवत्सरात आषाढ शुद्ध ११ एकादशीच्या महापर्वणीस झाला. N/A

पदे ३६२ ते ३६३
पद ३६२ वें.
दर्शन दे रे श्री देवकीकृष्णा, मजला निज दर्शन दे रे । श्री देवकिकृष्णा बहु मी होतों व्याकुळ बा तुजसाठी गोकुलवासी दर्शन दे रे ॥धृ०॥
धरवेना धीर चित्त नसुनि स्थिर चंचल विषय सुखाची अति वाढवी तृष्णा । किति विनवूं मति श्रमली सदस्या जाणुनि ह्लदय निवासी ॥द०॥१॥
कौरवी छळितां पांडव नारी गौरविली भेटुनि त्वां संरक्षिली कृष्णा । अजुनि मला कां तळमळविसि करुणानिधि ये उदयासी ॥द०॥२॥
विष्णु कृष्ण जगन्नाथाची तूंचि पुरविसी आवडी हरुनियां त्रिविध उष्णा । सच्चित्सुख-मय स्वयंप्रकाशक पाहेन आत्मपदासी ॥द०॥३॥

पद ३६३ वें.
देवकी नंदन कृष्ण कृपाघन सेवक वंदन करि तुज निशि-दिनी ॥धृ०॥
विसरेना घडि भरी, खेळविति कडेवरी, माता आवडिनें भारीं, वसुदेव कामिनी ॥दे०॥१॥
वदन सुंदर कोटि मदन मोहित सुख सदन तूं आठविसि मज निज लोचनीं ॥दे०॥२॥
विष्णु कृष्ण जगन्नाथ ह्लदयीं प्रिय आत्म उदय होय भय विरहित दिन यामिनी ॥दे०॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T20:54:09.6370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अशोग

 • पु. 
 • एका वृक्षाचें नांव , ह्याचीं पानें आंब्याच्या पानांपेक्षां लांब व कुरळीं असून शोभिवंत असतात ; हीं झाडें देवळांत , बगीचांत लावतात . दाह , गुल्म , उदर , विष , रक्तरोग , स्त्रियांचे प्रदर वगैरेवर औषधी म्हणून याची साल उपयोगांत आणतात . संस्कृत काव्यांतून याचा नेहमीं उल्लेख येतो . यास गरोदर स्त्रीनें लत्ताप्रहार केल्याशिवाय फुलें येत नाहींत अशी समजूत आहे . 
 • एक बौध्दकालीन मौर्यवंशीय सम्राट ( ख्रि . पू . ३७३ - २३२ ). 
 • एक अरण्य . रावणानें सीतेस अशोकवनांत राक्षसिणींच्या पाहर्‍यांत ठेविलें होतें . अशोकवनिकान्याय - एखादी गोष्ट करण्याचे अनेक तुल्य मार्ग असतांना त्यांपैकीं अमुकच कां स्वीकारला याचे कारण सांगतां न येणें . जसें - रावणानें सीतेला अशोक वनांत कां ठेविली तर कोठें तरी ठेवावयाची ती अशोक वनांत ठेविली . [ सं . अशोक ( अ + शुच ) हिं . अशोग . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

पुष्पे पत्रे, किती काळाने शिळी ( निर्माल्य ) होतात ? पूजेत वापरू नयेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.