TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री रामदासस्वामींचे साहित्य|पंचीकरण|
अभंग १४१ ते १४५

पंचीकरण - अभंग १४१ ते १४५

समर्थ रामदास स्वामींचा जन्म औरंगाबाद जिल्ह्यात सन १६०८, शके १५३० रोजी झाला.  


अभंग १४१ ते १४५
॥१४१॥
नवस पुरवी तो देव पूजिला ।
लोभालागीं झाला कासावीस ॥१॥
कासा-वीस झाला प्रपंचाकरितां ।
सर्वकाळ चिंता प्रपंचाची ॥१॥
प्रपंचाची चिंता करितचि मेला ।  
तो काय देवाला उपकार ॥३॥
उपकार केला पूर्वजांलागुनी ।
ते गेले मरोनि पहातसे ॥४॥
पाहतसे पुढे आपणचि मेला ।
देवासी चुकला दास म्हणे ॥५॥
॥१४२॥
लोभ नवसांचा तो देव बद्धाचा ।
आणि मुमुक्षाचा गुरु देव ॥१॥
गुरु देव जाण तया मुमुक्षाचा ।
देव साधकाचा निरंजन ॥२॥
निरंजन देव साधकाचे मनीं ।
सिद्ध समाधानी देवरूप ॥३॥
देवरूप झाला संदेह तुटला ।
तोचि एक भला भूमंडळीं ॥४॥
भूमंडळीं रामदास धन्य आहे ।  
अनन्यता पाहे शोधोनियां ॥५॥
॥१४३॥
तुजला तूं थोर मजला मी थोर ।
तूं थोर मी थोर कामा नये ॥१॥
कामा नये कोणालागीं मीतूंपण ।
पाहा थोरपण ईश्वराचें ॥२॥
ईश्वराचें रूप पाहतां निवावे ।
मीतूंपण जावें सांडूनियां ॥३॥
सांडूनियां जाय ते काय आपणा ।
शाश्वताच्या खुणा पाहे बापा ॥४॥
पाहे बापा देव कोण निरावेव ।
दास म्हणे भाव तेथें ठेवी ॥५॥
॥१४४॥
भाविला न जाय तेथें भाव ठेवी ।
परि हो गोसावी सांगतसों ॥१॥
सांग-तसों परि नये अनुमाना ।
हें कांहीं कळेना आम्हांलागीम ॥२॥
आम्हांलागीं कळे तें कांहीं सांगा हो ।
गोसावी आहां ही भले तुम्ही ॥३॥
भले तुम्ही आहां मज उमजावें ।
उकलुनी द्यावें सर्व कांहीं ॥४॥
सर्व कांहीं कळे सदुरुकरितां ।
दास म्हणे आतां गुरु करी ॥५॥
॥१४५॥
गुरुविण प्राणी त्या होय जाचणी ।
सत्य माझी वाणी मिथ्या नव्हे ॥१॥
मिथ्या नव्हे सत्य सांगतों तुम्हांला ।
अंतीम यमघाला चुकेना की ॥२॥
चुकेना कीं यम यातना बा जनब ।
वेगीं निरंजना ठायीं पाडा ॥३॥
ठायीं पाडा वेगीं देव निरंजन ।
लावा तनमन सद्रुरूसी ॥४॥
सद्रुरू सी नाहीं जयाला ओळखी ।
तया झोकाझोकी यातनेची ॥५॥
यातनेचि चिंता तुटे एकसरी ।
वेगीं गुरु करी दास म्हणे ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-03-31T02:25:07.2500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मासळी

  • f  Fish collectively. A small fish. 
RANDOM WORD

Did you know?

Every hindu follows different traditions, can you explain how?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.