TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री रामदासस्वामींचे साहित्य|पंचीकरण|
अभंग १२६ ते १३०

पंचीकरण - अभंग १२६ ते १३०

समर्थ रामदास स्वामींचा जन्म औरंगाबाद जिल्ह्यात सन १६०८, शके १५३० रोजी झाला.  


अभंग १२६ ते १३०
॥१२६॥
सर्वांहोनि थोर देव निराकार ।
मग हा विस्तार विस्तारला ॥१॥
विस्तारिला जन त्वां नानापरीचा ।
निर्गुण पूर्वींचा देव आहे ॥२॥
देव आहे सत्य येर हें असत्य ।
जाणितल्या नित्य विचारणा ॥३॥
विचारणा करी धुंडी नानापरी ।
दास म्हणे तरी तरशील ॥४॥
॥१२७॥
पतित म्हणिजे वेगळा पडिला ।
पावन तो झाला एकरूप ॥१॥
एकरूप देव आरोप ठांईचा ।
तेथें दुजा कैंचा कोण आहे ॥२॥
कोण आहे दुजा स्वरूपीं पहातां ।
विचारें पाहतां सुख आहे ॥३॥
सुख आहे मूळ आपुलें शोधितां ।
मनासी बोधितां रामदास ॥४॥
॥१२८॥
तुकाई यमाई नमूं चंडाबाई ।
जाखाई जोखाई सटवाई ते ॥१॥
सटवाई बगदंबा आदिशक्ति अंबा ।
तुम्ही त्या स्वयंभा दाखवावे ॥२॥
दाखवावें तुम्हीं सर्व पैलीकडे ।
देखतांचि घडे मोक्षपद ॥३॥
मोक्षपद घडे मोक्षासी पाहतां ।
तद्रूपचि होतां दास म्हणे ॥४॥
॥१२९॥
नमूं रामकृष्णा आदिनारायणा ।
तुम्हीं त्या निर्गुणा दाखवावें ॥१॥
दाखवावें निज स्वरूप आपुलें ।
दिसेनासें झालें काय करूं ॥२॥
काय करूं आतां देवा नाहरी ।
पुढारी माझारी पांडुरंगा ॥३॥
पांडुरंगा देवा अगा महादेवा ।
तुम्हीं मज द्यावा ठाव ब्रह्मीं ॥४॥
ब्रह्मीं ब्रह्मरूप तें मज करावे ।
रामदास भावें प्रार्थितसे ॥५॥
॥१३०॥
सूर्यनारायणा देवा नमस्कार ।
तुवां निराकर दाखवावें ॥१॥
दाखवून द्यावें निज जीववावें ।
चंद्रा तुज भावें प्रार्थि तसे ॥२॥
प्रार्थितसे मही आणि अंतरिक्षा ।
आम्हां त्या अलक्षा लक्षवावे ॥३॥
लक्षवावें मज आपोनारायणें ।
ब्रह्मप्राप्ति जाणें तें करावें ॥४॥
करावें सनाथ आजि प्रभंजनें ।
नक्षत्रें वरुणें दास म्हणे ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-03-31T02:22:35.5800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उघडें परब्रह्म

  • न. अगदीं स्पष्ट , उघडउघड दिसणारी गोष्ट , बाब , वस्तु . ( अशा उघडपणाबद्दल जेव्हां आश्चर्य वाटतें त्यावेळीं हा शब्द वापरतात ). 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site