TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|निर्णयसिंधु|द्वितीय परिच्छेद|
कुंभसंक्रांती

द्वितीय परिच्छेद - कुंभसंक्रांती

निर्णयसिंधु ग्रंथामध्ये कोणत्या कर्माचा कोणता काल , याचा मुख्यत्वेकरून निर्णय केलेला आहे .


कुंभसंक्रांती

आतां फाल्गुनमासाचीं कृत्यें सांगतो -

कुंभेषोडशघटिकाः पुण्याः शेषंप्राग्वत् ‍ फाल्गुनकृष्णाष्टम्यांविशेषः कल्पतरौ फाल्गुनस्यचमासस्यकृष्णाष्टम्यांमहीपते इत्युपक्रम्य जातादाशरथेः पत्नीतस्मिन्नहनिजानकी उपोषितोरघुपतिः समुद्रस्यतटेतदा रामपत्नीचसंपूज्यासीताजनकनंदिनीति ।

कुंभसंक्रांतीला पूर्वीच्या सोळा घटिका पुण्यकाळ . इतर सर्व निर्णय प्रथमपरिच्छेदांत सांगितल्याप्रमाणें समजावा . फाल्गुन कृष्ण अष्टमीस विशेष सांगतो कल्पतरुंत - " हे राजा ! फाल्गुन कृष्ण अष्टमीचे दिवशीं " असा उपक्रम करुन " दाशरथि रामाची पत्नी जानकी त्या दिवशीं झाली . त्या दिवशीं रघुपति राम समुद्राच्या तीरीं उपोषित राहिला होता . रामाची पत्नी व जनकाची कन्या जी सीता तिची त्या दिवशीं पूजा करावी . "

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-06-21T06:59:52.3930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?

 • हजामन्त करतांना लहान मुलांच्या डोक्यावर जखम झाली तर त्याबद्दल न्हाव्याला वाईट वाटणयचें कांहींच कारण नाहीं. परदुःख शीतल असतें. 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Sati Practice?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.