TransLiteral Foundation

संसदेची सभागृहे - कलम १०५ ते १०६

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम १०५ ते १०६

संसदेची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार , विशेषाधिकार , इत्यादी .

१०५ . ( १ ) या संविधानाच्या तरतुदी आणि संसदेच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून ; संसदेत भाषणस्वातंत्र्य असेल .

( २ ) संसदेचा कोणताही सदस्य , संसदेत किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत , कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही , आणि कोणतीही व्यक्ती संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या प्राधिकाराअन्वये किंवा त्याखाली कोणताही अहवाल , कागदपत्र , मतदान किंवा कामकाजवृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत याप्रमाणे पात्र होणार नाही .

( ३ ) अन्य बाबतीत , संसदेचे प्रत्येक सभागृह आणि प्रत्येक सभागृहाचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार , विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या , संसद , कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित करील अशा असतील , आणि त्याप्रमाणे निश्चित होईपर्यंत , [ त्या , सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना आणि समित्यांना " संविधान ( चव्वेचाळिसावी सुधारणा ) अधिनियम , १९७८ " याचे कलम १५ अंमलात येण्याच्या लगतपूर्वी जशा होत्या तशा असतील . ]

( ४ ) खंड ( १ ), ( २ ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदी जशा संसदेच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशा त्या , या संविधानाच्या आधारे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा व अन्यथा तिच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात लागू असतील .

सदस्यांचे वेतन व भत्ते .

१०६ . संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य हे , संसद कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळण्याला व त्याबाबत त्याप्रमाणे तरतूद होईपर्यंत , या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्लीच्या सदस्यांच्या बाबतीत लागू असलेल्या अशा दरांनी व अशा शर्तींवर भत्ते मिळण्याला , हक्कदार असतील .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:43:03.2730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पूर

  • ना. पाण्याचा लोंढा , पातळी वाढणे ( पाण्याची ), वर चढणे ( प्रवाहाचे पाणी ); 
  • m  A Flood. Exuberance. A town or city. Usually in com. as कोल्हापूर, पंढरपूर. 
  • ना. विपुलता , वृद्धी , समृद्धी . 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणता शब्द योग्य आहे ? नखाला जिव्हारी लागणे की जिव्हाळी लागणे?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site