TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कामकाज चालवणे - ९९ ते १००

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


९९ ते १००

सदस्यांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे .

९९ . संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा प्रत्येक सदस्य , आपले स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी , राष्ट्रपतीसमोर अथवा त्याने शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे याच्या संबंधात नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर तिसर्‍या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करुन त्याखाली सही करील .

सभागृहांमधील मतदान , जागा रिक्त असतानाही कार्य करण्याचा सभागृहांचा अधिकार व गणपूर्ती .

१०० . ( १ ) या संविधानात अन्यथा तरतूद केली असेल तेवढे सोडून इतर बाबतीत , कोणत्याही सभागृहाच्या बैठकीतील किंवा सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीतील सर्व प्रश्न , अध्यक्षाच्या अथवा सभापती किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करणार्‍या व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त अन्य उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णीत केले जातील .

सभापती किंवा अध्यक्ष , किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती पहिल्या फेरीत मतदान करणार नाही , पण मते समसमान झाल्यास , तिला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल व तो अधिकार ती वापरील .

( २ ) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्यकुलात कोणतीही जागा रिक्त असली तरी त्या सभागृहाला कार्य करण्याचा अधिकार असेल , आणि संसदेतील कोणतेही कामकाज , त्या कामकाजाच्या वेळी तेथे स्थानापन्न होण्याचा किंवा मतदान करण्याचा किंवा अन्यथा भाग घेण्याचा जिला हक्क नव्हता अशा एखाद्या व्यक्तीने ते केले आहे , असे मागाहून आढळून आले तरीही , विधिग्राह्य राहील .

( ३ ) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत , संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती ही त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक - दशांशाइतकी असेल .

( ४ ) एखाद्या सभागृहाची सभा चालू असताना एखाद्या वेळी गणपूर्ती झालेली नसेल तर सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे , हे सभापतीचे किंवा अध्यक्षाचे , किंवा त्या नात्याने कार्य करणार्‍या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:35:51.3500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

lineal successor

  • सा. रेषीय उत्तराधिकारी 
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site