TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संसदेचे अधिकारी - कलम ९३ ते ९५

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम ९३ ते ९५

लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष .

९३ . लोकसभा , शक्य तितक्या लवकर , सभागृहाच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्याक्षाचे किंवा उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी ते सभागृह अन्य एखाद्या सदस्यास अध्यक्ष , किंवा , यथास्थिति , उपाध्यक्ष म्हणून निवडील .

अध्यक्षपद व उपाध्यक्षपद रिक्त होणे , त्याचा राजीनामा देणे आणि त्यावरुन दूर करणे .

९४ . लोकसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून पद धारण करणार्‍या सदस्यास ---

( क ) त्याचे लोकसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर , आपले पद रिक्त करावे लागेल ;

( ख ) असा सदस्य हा अध्यक्ष असल्यास , उपाध्यक्षास आणि असा सदस्य हा उपाध्यक्ष असल्यास , अध्यक्षास संबोधून , कोणत्याही वेळी आपल्या पदाचा आपल्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल ; आणि

( ग ) लोकसभेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या , लोकसभेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरुन दूर करता येईल :

परंतु , खंड ( ग ) च्या प्रयोजनार्थ असलेला कोणताही ठराव , तो मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज , मांडला जाणार नाही :

परंतु आणखी असे की , लोकसभा विसर्जित होईल त्या त्यावेळी , विसर्जनानंतर होणार्‍या लोकसभेच्या पहिल्या सभेच्या लगतपूर्वीपर्यंत अध्यक्षाला आपले पद रिक्त करता येणार नाही .

उपाध्यक्ष किंवा अन्य व्यक्ती यांचा अध्यक्षपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार .

९५ . ( १ ) अध्यक्षाचे पद रिक्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्षाला किंवा , उपाध्यक्षाचे पदही रिक्त असेल तर , राष्ट्रपती त्या प्रयोजनाकरता नियुक्त करील अशा लोकसभेच्या सदस्याला करावी लागतील .

( २ ) लोकसभेच्या कोणत्याही बैठकीत अध्यक्ष अनुपस्थित असताना उपाध्यक्ष किंवा , तोही अनुपस्थित असल्यास , लोकसभेच्या कार्यपद्धतिनियमांद्वारे ठरवण्यात येईल अशी व्यक्ती , किंवा अशी व्यक्ती उपस्थित नसल्यास लोकसभा ठरवील अशी अन्य व्यक्ती , अध्यक्ष म्हणून कार्य करील .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:30:45.0700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सुवर्ण VI.

  • n. एक राजा, जिसकी कथा ‘ॐ नमो नारायण’ मंत्र का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म में दी गयी है [पद्म. कि. १०] 
RANDOM WORD

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site