TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

घोर नाचाची गाणी - निघाली नार

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


निघाली नार
निघाली नार
वाटवं रिंगणी पानोपानी काटं रं, हां रे हां
पानोपानी काटं त्याला सोन्याचा घाट रं, हां रे हां
सातशे खिडक्या नऊशे दारं रं, हां रे हां
खिडकीवातून निघाली नार रं, हां रे हां
निघाली नार तिला झांजराचा भार रं, हां रे हां
निघाली नार तिला साडीचा भार रं, हां रे हां
निघाली नार तिला चोलीचा भार रं, हां रे हां
निघाली नार तिला बांगडीचा भार रं, हां रे हां
निघाली नार तिला गाठीचा भार रं, हां रे हां
(रिंगणी- एह झुडुप)

निघाली नार
वाटेवर रिंगणी तिला पानोपानी काटे रे, हां रे हां
पानोपानी काटे त्यांना सोन्याचा घाट रे, हां रे हां
सातशे खिडक्या नऊशे दारं रे, हां रे हां
खिडकीवाटे निघाली नार रे, हां रे हां
निघाली नार तिला झांजराचा भार रे, हां रे हां
निघाली नार तिला साडीचा भार रे, हां रे हां
निघाली नार तिला चोलीचा भार रे, हां रे हां
निघाली नार तिला बांगड्यांचा भार रे, हां रे हां
निघाली नार तिला कंठीचा भार रे, हां रे हां

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T20:59:09.9370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हळु

  • वि. १ हलका ; अजड . २ हल्लक ; मोकळे . डोळे काढले कपाळ हळू झाले . ३ ( इतर अर्थी ) हलका पहा . [ सं . लघु = लहू - हळू ] हळु , ह्ळुळू , हळूहळू , हळूच , कण , कन , कर , दिशी - १ सावकाश ; हलकेच ; आस्ते ; मंदगतीने . २ सहज ; सौम्यतेने ( बोलणें , चालणें , हलणें , वागणें ). म्ह ० ( व . ) हळु बोल्या गोंधळ घाल्या - हळूच चुगली खाऊन कलागत लावणारा . हळुमळु , हळुमाळ , हळुवार - वि . नाजूक ; मऊ ; कोमल ( व्यक्ति , प्रकृति . फूल झाड इ० ). अरुवार पहा . हळुवट - वि . १ ( काव्य ) साधारण हलकें , मऊ , नाजूक , सौम्य . उपमे तुळितां निर्जर नगर । चढे हळुवट आकाशी । २ क्षुद्र ; क्षुल्लक ; तिरस्करणीय . ३ हळवट पहा . ४ लहान ; लघु . श्री गुरु ते वस्तु घनवट । लघुते बोलिजे हळुवट । ५ उणे ; न्यून 
  • ०वाय क्रिवि . ( गो . ) हळुहळू . हळुवें - वि . हलकें . 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site