TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|वारली लोकगीते|लग्नाची गाणी|
भानशी हात घालते

लग्नाची गाणी - भानशी हात घालते

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


भानशी हात घालते
भानशी हात घालते
भानशी हात घलते, भारजं काय काय काढीते
काढीते फ़ेरव्याजोडं बोटांत भरीते
भानशी हात घलते, भारजं काय काय काढीते
काढीते पट्टयाजोडं पायांत भरीते
भानशी हात घलते, भारजं काय काय काढीते
काढीते बांगड्याजोडं हातांत भरीते
भानशी हात घलते, भारजं काय काय काढीते
काढीते चुलबंदजोडं दंडात भरीते
भानशी हात घलते, भारजं काय काय काढीते
काढीते ती गरसोल, गल्यात भरीते
(भानस-चूल, भारजा-बायको, फ़ेरवं-जोडवी, पट्टया-पैंजण, चुलबंद-बाजूबंद, गरसोल-गळेसर/मंगलसूत्र)

चुलीजवळ हात घालते
चुलीजवळ हात घालते, नवरी काय काय काढते
काढते जोडव्यांचा तोड, पायांच्या बोटांत घालते
चुलीजवळ हात घालते, नवरी काय काय काढते
काढते पैंजणांचे जोड, पायांत घालते
चुलीजवळ हात घालते, नवरी काय काय काढते
काढते बांगड्यांचे जोड, हातांत घालते
चुलीजवळ हात घालते, नवरी काय काय काढते
काढते बाजूबंद जोड, दंडत घालते
चुलीजवळ हात घालते, नवरी काय काय काढते
काढते ती मंगळसूत्र, गळ्यात घालते
(चुलीजवळ पाच तांबे एकावर एक ठेवलेले असतात. त्या प्रत्येकात एक सौभाग्यनिदर्शक अलंकार असतो. ही उतरंड पडू न देता प्रत्येकातील वस्तू काढून नवरी नवरी तो एकेक तांब्या सासूजवळ देते व त्यातील अलंकार आपल्या अंगावर चढवते.)

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T20:56:37.9830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

audio-frequency

 • स्त्री. श्रव्य वारंवारता 
 • (abbr. AF) 
 • Elec.Comm. श्रवण वारंवारता 
 • श्राव्य कंप्रता 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Hindu Caste System?
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.