TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

खंड ९ - अध्याय ४०

मुद्गल पुराणात श्री गणेशाच्या आठ अवतारांचे वर्णन आहे.


अध्याय ४०
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सतू म्हणे शौनकासी । योगात्मक खंड नववा तुजसी । कथिला तो सर्वद जगतासी । पूर्ण योगप्रद साक्षात्‍ ॥१॥
या एका खंडाचें करितां श्रवण । संपूर्ण पुराणवाचनाचें फळ पावन । महामते पावोनिया जन । मुक्त होती गणेशभक्त ॥२॥
जेथ योगपति गणनायक स्तुत । या खंडाचें महिमान अद्‍गभुत । अशक्य असे वर्णनातीत । विप्रा ऐसें सत्य असे ॥३॥
चतुर्वेंद अध्ययनाचें फळ । लाभतां षंडगसहित पठनाचें विमल । या खंडाच्या वाचनें केवळ । सर्वही निःसंशय लाभतसे ॥४॥
अठरा पुराणें उपपुराणें ऐकत । त्याचें जें पुण्य लाभत । त्याहून अधिक अनंत । या खंडाच्या श्रवणानें ॥५॥
शब्द ब्रह्मा पासून । ननाशास्त्रें विनिसृत महान । त्यांचे करितां जें पुण्य शोभन । त्याहून अधिक अनंत या खंडानें ॥६॥
तीर्थे सगळीं विधियुक्त । जो करी नर विधियुक्त । त्यास जें पुण्य लाभत । त्याहून अनंतपटीनें ह्या खंडश्रवणें ॥७॥
दानें विविध मानवोत्त म देत । त्यायोगें जें पुण्य लाभत त्याहून अनंतगुण होत प्राप्त । या खंडाच्या वाचनें श्रवणें ॥८॥
क्षेत्रें विविधभक्तियुक्त । जो नर विधियुक्त पाहत । त्यास जें पुण्य लाभत । त्याहून असंख्य फळ या खंडश्रवणें ॥९॥
यज्ञ संपूर्ण करित । नर जे शास्त्रसंमत । त्यांना जें फळ लाभत । त्याहून अनंतपट हया खंडश्रवणें ॥१०॥
इष्टापूर्तादिक सत्कर्मे करित । त्यांचें जें फळ लाभत । त्याहून अधिक अनंत । फळ ह्या खंडाच्या श्रवणें लाभें ॥११॥
किती करावें वर्णन । या खंडासम अन्य नसून । योगखंड हा योगसाधन । जेथ विस्तारें निरूपिलें ॥१२॥
संपूर्ण योगखंड व्यासवर्णित । कथिला तुजसी सांप्रत । आतां जातों मीं स्वाश्रमांत । तुझी आज्ञा घेवोनिया ॥१३॥
संपूर्ण मुद्‍गल पुराण । सर्व सिद्धिप्रद पावन । यापुढें नसे अन्य पुराण । शौनका आतां नमस्ते ॥१४॥
ओमिति श्रीमदान्त्ये पुराणोपनिषदि श्रीसन्मौद्‍गले महापुराणे नवमे खंडे योगचरिते योगामृतार्थशास्त्रे दक्षमुद्‍गलसंवादे नवमखंडमाहात्म्यवर्णनं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:16.3970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग

  • मनुष्याला स्वतःच्या आपत्यासंबंधी जे प्रेम वाटत असते तसे दुसर्‍याच्याबद्दल वाटत नाही. मनुष्य स्वतःसंबंधी जी उदारबुद्धि व प्रेम ठेवतो, ते दुसर्‍यासंबंधी ठेवीत नाही. दुसर्‍याचे आपल्या सारखेच असले तरी ते वाईट दिसते. उदाहरणार्थ, आपला स्वतःचा मुलगा असला म्हणजे त्याला बाव्या बाळ्या इत्यादि म्हणून त्याला लाडविण्यांत येते, त्याच्या दोषांकडे किंवा अपराधांकडे काणाडोळा करण्यांत येतो. परंतु दुसर्‍याचा मुलगा तसेच अपराध करणारा असेल तर त्याला भिकारडेंग, भिकारडा इत्यादि अपशब्द बोलण्यात येतात. तेव्हां ही पाहण्याची दृष्टि पक्षपाती असते. 
RANDOM WORD

Did you know?

Gharamadhye Shriramachi ani marutichi pooja karavi ka ? baykani keli tar chalate ka ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.