TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्रीमुद्‍गल पुराण|खंड २|
अध्याय ६१

खंड २ - अध्याय ६१

मुद्गल पुराणात श्री गणेशाच्या आठ अवतारांचे वर्णन आहे.


भ्रूशुण्डीचरितम्
श्रीगणेशाय नमः । गृत्समद कथा पुढें सांगत । भरुशुंडी नित्य पूजा करित । बाह्य तैसी मानसी पूजा अविरत । गणेशाची यथाविधी ॥१॥
तूं जी मानसी पूजा विचारिली । ती आता सांगतों भली । ती करिता स्वल्पकाळी । गाणपत्य नर होईल ॥२॥
असुरोत्तमा प्रल्हादा जगांत । चतुर्धा मानस पूजा ज्ञात । साधारा द्विविधा असत । निराधाराही द्विविधा ॥३॥
मूर्ती गणेशाची हृदयांत । ध्याऊन उपचार सर्व अर्पित । मनानें देवासी पूजित । जाणावी पूजा तो साधारा ॥४॥
अन्या एकाग्रचित्तें ठेवित । सर्वत्र एकात्म भावना सतत । त्यायोगें भोगादी पूजन करित । ती जाण दुसरी साधार पूजा ॥५॥
एकात्म स्वरुपाचा आधार । लाभता ती पूजा साधार । सर्वात्म वर्जित निरोधकर । चित्तवृत्तीचा जयांत ॥६॥
मनोवाणीमय सर्व अर्पित । उपचार तेंच पूजन असत । प्रल्हादा पूजा ती निश्चित्त । निराधारा गणेशाची ॥७॥
चित्ताच्या पाचभूमींचा लय । करोनि समा स्थितीचा उदय । तेथ शांतिस्वरुप अभय । योगाकारें दिसत असे ॥८॥
योगांत विधिनिशेधादि समर्पित । उपचार तेच गणेशपूजेंत । शांतियोगें निराधारा म्हणत । योगीजन ह्या पूजेस ॥९॥
ऐसे चतुर्धा मानस पूजन । प्रल्हादा केलें भरुशुंडीने पावन । काशींत पावलें तें तत्क्षण । विनायकासी भक्तिभावें ॥१०॥
हें भरुशुंडीचें चरित्र वाचित । जो नरोत्तम अथवा ऐकत । दुसर्‍यांसी वा ऐकवित । त्यास स्वानंदलोक लाभे ॥११॥
जें जें तो वांच्छित । तें तें सर्व त्यास प्राप्त । महापुण्यकारक पुनीत । सांगितलें तुज हें कथानक ॥१२॥
ओमिति श्रीमदान्त्ये पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्‌गले महापुराणे द्वितीये खण्डे एकदंतचरिते भरुशुंडिचरित नामैकषष्टितमोऽध्यायः समाप्तः । श्रीगजाननार्पणमस्तु ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:49:56.1300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

appendiculate

 • सोपांग 
 • उपांगे असलेला (भाग) 
RANDOM WORD

Did you know?

I need something, but I cant find it or is it not there?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.