TransLiteral Foundation

पूर्वखण्डः - अनुक्रमणिकाः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.


अनुक्रमणिकाः
०१॥ राशिप्रभेदाध्यायः ५०
०२॥ ग्रहयोनिभेदाध्यायः ३२
०३॥ आधानाध्यायः ४०
०४॥ जन्माध्यायः २६
०५॥ आयुर्दयाध्यायः १५
०६॥ दशाध्यायः ४३
०७॥ अन्तर्दशाध्यायः ७०
०८॥ अष्टक्वर्गफलाध्यायः १२९
०९॥ सूर्यदर्शनचारफलाध्यायः ७२
१०॥ चन्द्रदर्शचाराध्यायः ७२
११॥ भौमदर्शनचाराध्यायः ७२
१२॥ बुधदर्शनचारध्यायः ७२
१३॥ गुरुदर्शनचारध्यायः ७२
१४॥ शुक्रदर्शनचारध्यायः ७२
१५॥ शनैश्चरदर्शनचारध्यायः ७२
१६॥ ग्रहाणां भावाध्यायः ८४
१७॥ सूर्यचाराध्यायः ६८
१८॥ चन्द्रचाराध्यायः ६६
१९॥ भौम्चाराध्यायः ६८
२०॥ बुधचाराध्यायः ६८
२१॥ गुरुचाराध्यायः ६८
२२॥ शुक्रचाराध्यायः ६८
२३॥ शनैश्चरचाराध्यायः ६८
२४॥ तनुस्थानचिन्ताध्यायः ७८
२४अ॥ तनुस्थानचिन्ताध्यायः ३१
२५॥ धनस्थानचिन्ताध्यायः ३१
२६॥ सहजस्थानचिन्ताध्यायः ३०
२७॥ सुखस्थानचिन्ताध्यायः ३०
२८॥ सुतस्थानचिन्ताध्यायः ३०
२९॥ रिपुस्थानचिन्ताध्यायः २९
३०॥ कलत्रस्थानचिन्ताध्यायः २९
३१॥ मृत्युस्थानचिन्ताध्यायः २८
३२॥ धर्मस्थानचिन्ताध्यायः २८
३३॥ कर्मस्थानचिन्ताध्यायः २८
३४॥ लाभस्थानचिन्ताध्यायः २८
३५॥ व्यायस्थानचिन्ताध्यायः २८
३६॥ लग्नदर्शनचाराध्यायः ७
३७॥ अनफायोगाध्यायः ३१
३८॥ सुनफायोगाध्यायः ३१
३९॥ दुर्धारायोगाध्यायः १८१

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-11-10T13:17:05.5170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

anabolic

  • उपचयी 
  • उपचयी, उपचय- 
  • उपचयी, उपचय- 
  • उपचयी 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.