TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

ऐश्वर्य कादम्बिनी - चतुर्थी वृष्टिः

संस्कृत भाषेतील काव्य, महाकाव्य म्हणजे साहित्य विश्वातील मैलाचा दगड होय, काय आनंद मिळतो त्याचा रसास्वाद घेताना, स्वर्गसुखच. ऐश्वर्य कादम्बिनी काव्याचे कवी आहेत,श्रीबलदेवविद्याभूषण.


चतुर्थी वृष्टिः
बृहद्वने यस्य बृहत्कपाटं
पुरं बृहत्सौधवरं बभासे ।
अजन्मनो जन्म हरस्य यस्मिन्
बभूव जन्म प्रगुणस्य विष्णोः ॥१॥

भानुभूपभवनं यदन्तिके
कान्तिकन्दलसुपुष्कलं बभौ ।
प्रेयसी व्रजविधोर्महेश्वरी
सम्बभूव किल यत्र राधिका ॥२॥

नन्दीश्वराद्रेर्मणिचित्रसानो
रूपेत्यकायां बहुनिर्झरस्य ।
पुष्पैः फलैश्चातिमनोहरस्य
पुरं व्रजेशस्य महत्तदासीत॥३॥

यस्मिन्विचित्रैर्मणिभिः प्रणीता
भान्ति स्म हर्म्याट्टकनिष्कुटादयः ।
समानसूत्रैर्विहिता विपण्यः
कूपाः सरस्यश्च तथाविधास्ताः ॥४॥

यदहरन्मनोरत्नगोपुरैर्
उरुभिरष्टभिश्चारुगोपुरैः ।
रुरुचिरे भृशं येषु रक्षिणः
कनकभूषणा भूपपक्षिणः ॥५॥

यन्मध्यमं व्रजपतेः किल सप्तभूमं
सौधराजविमलं विलसत्पताकम् ।
वैदूर्यविद्रुममसारमणिप्रणीत
स्तम्भालिजालवलभीकुलसत्वलीकम् ॥६॥

निरस्तमायापि विचित्रमाया
वासो रमाया निखिलार्चितस्य ।
सभाः सभानन्दनृपस्य यस्मिन्
समाजिता शिल्पिवरैरदीपि ॥७॥

इन्द्रगर्वहरपर्वभूषितैर्
यस्य राजपुरुषैरधिष्ठिताः ।
तोरणाश्च कनकादिनिर्मिताः
प्रोज्जिहानमणितोरणावभूः ॥८॥

नलिकावलिवर्त्मभिर्जलौघैः
कटकस्थात्सरसः समुत्पतद्भिः ।
सदनेषु सनिष्कुटेषु यस्मिन्
जलयन्त्राण्युदगुर्विचित्रभानि ॥९॥

वैदूर्यवज्रादिविनिर्मितानि
स्फुरत्पताकान्यनिशोत्सवानि ।
सद्मानि पद्ममहिलस्य विष्णोर्
बभुः प्रभूतद्युतिमन्तिर्यस्मिन॥१०॥

स्थिरचयो बृहद्वलयोच्छ्रितः
कपिशिरश्चयै रतिमञ्जुअलः ।
गिरिसराम्बुभृत्परिखाञ्चितो
यदमितोऽलसद्वरणो वरः ॥११॥

बन्धनक्रशिमकर्दमशब्दाः
केशमध्यमृगनाभिषु यस्मिन।
चामरादिषु च दण्डनिनादः
सोर्मितारतसरितसरित्सरसीषु ॥१२॥

तीक्ष्णताकठिनते युवतीनां
वर्णितकिलकटाक्षकुचेषु ।
छिद्रिताकुटिलते क्रमतस्ते
मौक्तिकेषु च कचेषु यत्र ॥१३॥

पुरं बृहत्सानुगिरेरुपान्ते
हरेः प्रियं तादृशमुद्बभासे ।
सरस्वतीजुष्ठमधि प्रवीरं
यदध्यतिष्ठद्वृषभानुभूपः ॥१४॥

इत्यैश्वर्यकादम्बिन्यां
श्रीनन्दनृपराजधानीवर्णनं नाम
चतुर्थी वृष्टिः
॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:54:19.6470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

hematal

 • = haemal 
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.