TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

विषवैद्यं - वैद्यपारम्पर्य्यः

आयुर्वेदातील विषासंबंधी एक महान ग्रंथ


वैद्यपारम्पर्य्यः
पुरा प्रजानां रक्षार्त्थं कमलोत्भवनञ्जसा ।
वैद्यशास्त्रङ्ङल् निर्म्मिच्चिट्टवयेल्लां सलक्षणम् ॥१८.१॥

दक्षप्रजापतिक्कायि कोटुत्तानवनुं पुनः ।
अश्विनीदेवकल्क्कोक्के पठिप्पिच्चतु सादरम् ॥१८.२॥

पुरूहतनुमव्वण्णमवरोटु ग्रहिच्चत् ।
अवनाल्दत्तमाय्वन्नितत्रिपुत्रादिकल्क्किह ॥१८.३॥

अत्रिमामुनिपुत्रन्मारादियाय महत्तुकल् ।
मउल्ल मुनिमार्क्केल्लां द्विजन्मार्क्कुं कोटुत्तित् ॥१८.४॥

अवरोटु ग्रहिच्चिट्टुं पलरुण्टायि भूमियिल् ।
तत्र काश्यपगोत्रत्तिल्संभविच्चू गुरुर्म्मम ॥१८.५॥

श्रीगिरीशपुरीशस्य पूजायां तल्परस्स वै ।
यस्य वागमृतेनैव विषाविष्टः सुखी भवेल् ॥१८.६॥

तादृशस्य गुरोरासीदात्मजश्चात्मसन्निभः ।
तावुभौ वासुदेवाख्यौ वसुदेवशिवप्रियौ ॥१८.७॥

स्वकर्म्मणा च तपसा द्योतमानौ द्विजोत्तमौ ।
काश्यपान्वयवीर्य्याच्च सम्प्रदायबलेन च ॥१८.८॥

विषसंहरणे दक्षावेतौ भूसुरसत्तमौ ।
ताभ्यां गुरुभ्यामाज्ञप्तः कृपया वैद्यकर्म्मणि ॥१८.९॥

विशेषान्मातुलेनापि नियुक्तोहंसयोगिना ।
तेषां कृपाबलादाप्तवैद्यलेशेन निर्म्मिता ॥१८.१०॥

नारायणेन भाषेयं चिकित्सा ज्योत्स्निकाभिधा ।
आचार्य्यकरुणापूर्ण्णसुधाभानुवतेप्पोउम् ॥१८.११॥

आधारमाय्भ्विक्केणं मदुक्तं ज्योत्स्निकक्किह ।
साधुक्कलिलितिलेतानुं पिअयुण्टेङ्किलोक्केयुम् ॥१८.१२॥

पालिल्कीलालबिन्दुक्कलेन्नपोलोर्त्तु कोल्लुविन् ।
कल्याणमाय वाक्यत्तिलकल्याणमिरिक्किलुम् ॥१८.१३॥

अतुं कल्याणमायीटुं वाल्मीकेरनुभूतिवत् ।
तस्माल्गुरूणां देवानां सतां च विदुषामपि ॥१८.१४॥

अस्तु सम्यक्सदा मोदः तेभ्यः प्रतिदिनं नमः ।
इयं लोकोपकारार्त्थं चिकित्सा ज्योत्स्निकान्भिधा ॥१८.१५॥

गुरोरदभ्रकारुण्ण्याद्विलसत्ववनीतले?

इति ज्योत्स्निका चिकित्सायां वैद्यपारम्पर्य्याधिकारः

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-06-24T13:50:59.5270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शंभर वर्षे कागा, हजार वर्षे नागा

  • काग पहा. कावळयाला शंभर वर्षे आयुष्य असतें तर सापास हजार वर्षे असतें. तो कात टाकून पुन्हां तरुण होतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

सर्व धार्मिक कार्यांत आरंभी श्रीगणेशाची पूजा कां करतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site