TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चतुर्थोऽध्यायः - द्वितीयमाह्निकम्

वैशेषिकदर्शनम् या ग्रंथाचे मूळ प्रवर्तक ऋषि कणाद होत. ई.पू. दुसर्‍या शतकात याची निर्मिती केली गेली.


द्वितीयमाह्निकम्
४ - २ - १ तत्पुनः पृथिव्यादिकार्यद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्।

४ - २ - २ प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वात् पञ्चात्मकं न विद्यते।

४ - २ - ३ गुणान्तराप्रादुर्भावाच्च न त्र्यात्मकम्।

४ - २ - ४ अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः।

४ - २ - ५ तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च।

४ - २ - ६ अनियतदिग्देशपूर्वकत्वात्।

४ - २ - ७ धर्मविशेषाच्च।

४ - २ - ८ समाख्याभावाच्च।

४ - २ - ९ संज्ञाया आदित्वात्।

४ - २ - १० सन्त्ययोनिजाः।

४ - २ - ११ वेदलिङ्गाच्च।

इति कणादसूत्रपाठे चतुर्थाऽध्यास्य द्वितीयमाह्निकम्,चतुर्थोऽध्यायश्च॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:08.6170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तन

  • न. तण पहा . शेतांतील निरुपयोगी गवत . ( सं . तृण ) 
  • न. शरीर ; देह . तनू पहा . सहज सुंदर नीळ तन । - वेसीस्व ९ . ११ . [ सं . तनु ; फा . तन ] ( वाप्र . ) 
  • न. तण , तणघर इ० पहा . 
  • ०देणे न. शरीर समर्पण करणे ; छाती पुढे करुन तोंड देणे ; पुढे पडणे . इंग्रजापाशी तोफांचा मार फार ; तेव्हा लोकांनी तन न दिले . - ख १०२४ . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

जानवे म्हणजे नेमके काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.