TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सत्कर्मसंग्रहः - अथोर्ध्वचक्री

प्रस्तुत ग्रंथात हठ योगासंबंधी विस्तृत माहिती देण्यात आलेली आहे.


अथोर्ध्वचक्री
जलार्द्र निजमङ्गुष्ठं तालुमध्ये प्रवेशयेत् ॥३२॥

भ्रामयित्वा ततः पश्चात्तत्रस्थं मलमाहरेत्।

पुनः पुनः क्षालयेच्चेदूर्ध्वचक्री प्रकीर्तिता ॥३३॥

इन्द्रगोपनिभं त्र्यस्रं तालुस्थं रं शुचिं स्मरेत्।

नेत्रकर्णाद्यूर्ध्वरोगनाशनं मलशोधनम् ॥३४॥

अथवाङ्गुलिना कुर्यादेतत्कर्म मुनीश्वरः।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-10-04T08:37:10.7030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

छाया

  • स्त्री. १ सावली . २ प्रतिबिंब . ३ आच्छादन ; आश्रय , पडदा ; रक्षण . निवारोनी जाय माया । ऐसी छाया जयाची । - तुगा ७ . ४ लक्षण ; चिन्ह ; निदर्शक गोष्ट ( रोग , मनोविकार यांची ). डोळे पिवळे झाले म्हणून कामिणीची छाया दिसते . मुखावर क्रोधाची छाया दिसते . ५ अंधुक प्रतिमा किंचित दर्शन ; प्रतिबिंब ; मुद्रा ; चर्या ; अर्धवट पडछाया . श्लोक लागत नाहीं परंतु त्यांत राजनीतीची छाया दिसते . ६ थोडेसें साम्य . रामभाऊची छाया त्याच्यावर दिसते म्हणून हा त्यांचा मुलगा . ७ स्वरूप ; कांति ; सर्वसाधारण देखावा ; टवटवी ; शोभा . झाडाला एक महिना पाणी मिळतांच त्याची छाया पालटली . ८ ( सं . नाटकांत ) बालभाषेची अर्थबोधक संस्कृत पदादिरूप व्याख्या . ९ छट्टा अर्थ ३ पहा . १० रूपांतर ; प्रतिबिंब ; प्रतिकृति ; भाषांतर . पण यास भाषांतर ही संज्ञा नसून छाया हें नांव आजपर्यंत चालत आलें आहे . - नि १८३ . ११ सूर्याची स्त्री . १२ भास . [ सं . ] 
  • ०धरणें ( पाऊस , मेघ , आभाळ यांनीं ) छायेनें , अंधारानें भरून टाकणें . 
  • ०ग्रह पु. सावलीनें प्राण्यांस खालीं ओढून घेणारा मासा किंवा इतर प्राणी . 
  • ०चित्र न. १ पडद्यावर पाडलेली चित्राची छाया . स्वमायेचें आडवस्त्र । लावूनि एकला खेळवी सूत्र । बाहेरी नटी छायाचित्र । - ज्ञा १८ . १३०३ . २ सूर्यप्रकाशाच्या साहाय्यानें काढलेलें चित्र ; फोटो . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

mahameruyantrachi shastrashudh mahiti sangavi. Gharat thevnyasathiche mahameruyantra pokal ki bhariv ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site