TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|वेदः|ऋग्वेदः|मण्डल ९|
सूक्तं १०९

मण्डल ९ - सूक्तं १०९

ऋग्वेद फार प्राचीन वेद आहे. यात १० मंडल आणि १०५५२ मंत्र आहेत. ऋग्वेद म्हणजे ऋषींनी देवतांची केलेली प्रार्थना आणि स्तुति.


सूक्तं १०९
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥१॥
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः क्रत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः ॥२॥
एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूषः ॥३॥
पवस्व सोम महान्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥४॥
शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजायै ॥५॥
दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन्वाजी पवस्व ॥६॥
पवस्व सोम द्युम्नी सुधारो महामवीनामनु पूर्व्यः ॥७॥
नृभिर्येमानो जज्ञानः पूतः क्षरद्विश्वानि मन्द्रः स्वर्वित् ॥८॥
इन्दुः पुनानः प्रजामुराणः करद्विश्वानि द्रविणानि नः ॥९॥
पवस्व सोम क्रत्वे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥१०॥
तं ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्युम्नाय ॥११॥
शिशुं जज्ञानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम् ॥१२॥
इन्दुः पविष्ट चारुर्मदायापामुपस्थे कविर्भगाय ॥१३॥
बिभर्ति चार्विन्द्रस्य नाम येन विश्वानि वृत्रा जघान ॥१४॥
पिबन्त्यस्य विश्वे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य ॥१५॥
प्र सुवानो अक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम् ॥१६॥
स वाज्यक्षाः सहस्ररेता अद्भिर्मृजानो गोभिः श्रीणानः ॥१७॥
प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥१८॥
असर्जि वाजी तिरः पवित्रमिन्द्राय सोमः सहस्रधारः ॥१९॥
अञ्जन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुं मदाय ॥२०॥
देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसेऽपो वसानं हरिं मृजन्ति ॥२१॥
इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते श्रीणन्नुग्रो रिणन्नपः ॥२२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:47:56.9200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नळ

 • पु. १ स्थूलांत्राचा , मोठ्या आंतड्याचा वरचा भाग ( जो वायू इ० कानी फुगतो तो . ) २ जमीनीतून पाणी बांधून आणण्यासाठी , मोरीचे पाणी वाहून नेण्यासाठी दगड , माती , किंवा लोखंड , तांबे इ० धातूंचा फुंकणीच्या आकाराचा करितात तो . ३ नहर ; झांकलेले गटार . ४ ( पाणी वाहून नेण्याचा ) पाट ; सारणी ; नाला . ५ ( गो . ) पोटांतील आंतड्यास होणारा एक विकार . ६ मोठी नळी . ७ पन्हळी . ८ नळा पहा . ९ नळी पहा . १० निषध देशाचा एक प्राचीन राजा . ११ एक वानर . नळनीळ जांबुवंत । अंगद सुग्रीव बिभिषण भक्त । १२ अखंड कौल ; नळा . - न . १ कमलाचा देठ ; नाल . २ ( ल . ) नाभिकमलाचा देंठ ; नाळ ; वार . [ सं . नल ] 
 • ०गांठ होणे - ( पोटांतील ) नळ कठिण होण्याचा विकार होणे . नळांत भरणे - ( उपाशी पोटी किंवा श्रम केल्यावर ) उभ्याने पाणी प्यायल्याने ते ( पोटांतील ) नळांत जाऊन नळ दुखू लागणे . सामाशब्द - 
 • एक होणे - ( पोटांतील ) नळ कठिण होण्याचा विकार होणे . नळांत भरणे - ( उपाशी पोटी किंवा श्रम केल्यावर ) उभ्याने पाणी प्यायल्याने ते ( पोटांतील ) नळांत जाऊन नळ दुखू लागणे . सामाशब्द - 
 • ०कट कूट - कुटे कोटे - कंडे कांडे - कांडी --- नस्त्री . एक बाजू बंद व एका बाजूंस भोंक असलेली वेळू लांकूड , धातू इ० कांची पोकळ नळी . [ नळ + कट = लघुत्वदर्शकप्रत्यय ; सं . कांड = तुकडा , भाग ] म्ह ० कुत्र्याचे शेंपूट ६ महिने नळकांड्यात घातले तरी वांकडे ते वांकडेच = स्वभाव कांही केल्या पालटत नसतो . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.