TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

मण्डल २ - सूक्तं ३६

ऋग्वेद फार प्राचीन वेद आहे. यात १० मंडल आणि १०५५२ मंत्र आहेत. ऋग्वेद म्हणजे ऋषींनी देवतांची केलेली प्रार्थना आणि स्तुति.


सूक्तं ३६
तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ट गा अपोऽधुक्षन्सीमविभिरद्रिभिर्नरः ।
पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वषट्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिषे ॥१॥
यज्ञैः सम्मिश्लाः पृषतीभिरृष्टिभिर्यामञ्छुभ्रासो अञ्जिषु प्रिया उत ।
आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः ॥२॥
अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन ।
अथा मन्दस्व जुजुषाणो अन्धसस्त्वष्टर्देवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः ॥३॥
आ वक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशन्होतर्नि षदा योनिषु त्रिषु ।
प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्नीध्रात्तव भागस्य तृप्णुहि ॥४॥
एष स्य ते तन्वो नृम्णवर्धनः सह ओजः प्रदिवि बाह्वोर्हितः ।
तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्यमाभृतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत्पिब ॥५॥
जुषेथां यज्ञं बोधतं हवस्य मे सत्तो होता निविदः पूर्व्या अनु ।
अच्छा राजाना नम एत्यावृतं प्रशास्त्रादा पिबतं सोम्यं मधु ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:47:23.9670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धडाधड

 • स्त्री. तोफांच्या धडधडाटाने युक्त अशी युद्धादि क्रिया ; धडाधडी पहा . रोवला रणखांब होती धडाधड । - ऐपो १२६ . [ धडधडणे ] 
 • क्रि.वि. १ ( इमारती कोसळतांना , सोंसाट्याच्या वार्‍याने झाडांवरुन फळे इ० पडतांना , मुसळधार पाऊस पडतांना , बंदुकांची फैर झडतांना , भराभर चपराका , तडाखे लगावतांना ) सातत्याने , एका पाठीमागून एक , लागोपाठ मोठा आवाज होईल अशा प्रकारे . त्याच्या तोंडावर धडाधड शंभर चपराक चढविल्या . २ सात्यत्याने ; लागोपाठ ; एकसारखे ; धडक पहा . या अर्थी हा शब्द योजिल्यास ह्याने अभिप्रेत असलेला ध्वनि कल्पनेनेच ओळखावा लागतो असे पुढील उदाहरणांवरुन दिसून येईल जसेः - महामारीने धडाधड माणसे मरतात ; धडाधड उड्या मारुन धांवला ; धडाधड चोर्‍या होऊं लागल्या ; धडाधड - कर्ज काढितात - उचापत खातात - काळीज उडते - बोलतात - पळतात - खर्च करितात इ० . [ ध्व . धड द्वि . ] धडाधडणे - अक्रि . ( नांव इ० ) गाजणे ; ( कीर्तीचा ) डंका इ० वाजणे ; दुमदुमणे . काय तयाची कीर्त सांगावी ? साहेब नाम धडाधडी । - ऐपो १३४ . 
RANDOM WORD

Did you know?

सूतक कोणाचे नसते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.