TransLiteral Foundation

बृहद्यात्रा - प्रस्थानिक

‘ गणित ज्योतिष' या विषयावरील वराहमिहीराने लिहीलेला हा ग्रंथ ज्योतिषप्रेमींसठी अत्यंत उपयोगी आहे


प्रस्थानिक

व्रजेद् दिगीशं हृदये निवेश्य यथेन्द्र मैन्र्याम् अपराश् च तद्वत् ।

सुशुक्लमाल्याम्बरभृन् नरेन्द्रो विसर्जयेद् दक्षिणपादम् आदौ ॥

सितातपत्रो मणिरत्नशोभः प्रधूयमानैः सितचामरैश् च ।

जयस्वनापूरितराजमार्गो द्विजेन्द्रमन्त्राभिविवृद्धतेजाः ॥

कन्याणनामसचिवाप्तजनायुधीयदैवज्ञविप्रजनकंचुकिमध्यसंस्थः ।

द्वात्रिंशतं समुपगम्य पदानि भूमौ प्रागादि नागरथवाजिन्रैः प्रयायात् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:50:48.1100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पालवणें

  • v i  To sprout forth. 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.