TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्रीदत्तात्रेयकल्पः - दत्तपंजरः

‘ श्रीदत्तात्रेयकल्प :’ अतिशय दुर्मिळ ग्रंथ असून याप्रमाणे श्रीदत्ताची पूजा केल्याने मानवाच्या सर्व विकृत बाधा नष्ट होतात .


दत्तपंजरः

अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते .

श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ अथ पंजरः ॥ र्‍हामित्यादिषडंगः लमिति जपं ॥ पूजा ॥ मूलमंत्रः ॥

ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय , महागंभीराय , वैकुंठवासाय , शंख - चक्र - गदा - त्रिशूलधारिणे , वेणुनादाय ,

दुष्टसंहारकाय , शिष्टपरिपालकाय , नारायणास्त्र धारिण , चिद्रूपाय , प्रज्ञानंब्रह्ममहावाक्याय सकलकर्मनिर्मिताय ,

सच्चिदानंदाय , सकललोकसंचारणाय , सकलदेवतावशीकरणाय , सकललोकवशीकरणाय , सकलराजजनवशीकरणाय ,

सकलभोगवशीकरणाय , लक्ष्मीऐश्वर्यसंपत्कराय , मम मातृ - पितृ - सति - सहो - दर - पुत्र - पौत्राभिवृद्धिकराय , गुडोदककलशपूजाय ,

अष्टदळपद्मपीठाय , बिंदुमध्ये लक्ष्मीनिवासाय ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ अष्टदळबंधनाय , र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं चतुष्कोणबंधनाय ,

र्‍हां र्‍हां र्‍हां र्‍हां चतुर्द्वारबंधनाय , ऋग्यजुः सामाथर्वण - प्रणवसमेताय , उदात्तानुदात्तस्वरितप्रचयाय , गायत्रि - सावित्रि - सरस्वतिदेवताय ,

अवधूताश्रमाय , अजपागायत्रीसमेताय , सकलसंपत्कराय , परमंत्र परयंत्र - परतंत्रउच्चाटनाय , आत्ममंत्र - आत्मयंत्र - आत्मतंत्रसंरक्षणाय ,

सदोचितसकलमतस्थापिताय , सदुरुदत्तात्रेयाय , हुंफट् ‍ स्वाहा ॥ ॐ तत्सत् ‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:57.6770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

public investment

 • सरकारी गुंतवणूक 
 • (as state investment) 
 • १.सरकारी निवेश २. सार्वजनिक निवेश 
 • सार्वजनिक गुंतवणूक 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.