TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्रीदत्तात्रेयकल्पः - दत्तपंजरः

‘ श्रीदत्तात्रेयकल्प :’ अतिशय दुर्मिळ ग्रंथ असून याप्रमाणे श्रीदत्ताची पूजा केल्याने मानवाच्या सर्व विकृत बाधा नष्ट होतात .


दत्तपंजरः

अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते .

श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ अथ पंजरः ॥ र्‍हामित्यादिषडंगः लमिति जपं ॥ पूजा ॥ मूलमंत्रः ॥

ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय , महागंभीराय , वैकुंठवासाय , शंख - चक्र - गदा - त्रिशूलधारिणे , वेणुनादाय ,

दुष्टसंहारकाय , शिष्टपरिपालकाय , नारायणास्त्र धारिण , चिद्रूपाय , प्रज्ञानंब्रह्ममहावाक्याय सकलकर्मनिर्मिताय ,

सच्चिदानंदाय , सकललोकसंचारणाय , सकलदेवतावशीकरणाय , सकललोकवशीकरणाय , सकलराजजनवशीकरणाय ,

सकलभोगवशीकरणाय , लक्ष्मीऐश्वर्यसंपत्कराय , मम मातृ - पितृ - सति - सहो - दर - पुत्र - पौत्राभिवृद्धिकराय , गुडोदककलशपूजाय ,

अष्टदळपद्मपीठाय , बिंदुमध्ये लक्ष्मीनिवासाय ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ अष्टदळबंधनाय , र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं चतुष्कोणबंधनाय ,

र्‍हां र्‍हां र्‍हां र्‍हां चतुर्द्वारबंधनाय , ऋग्यजुः सामाथर्वण - प्रणवसमेताय , उदात्तानुदात्तस्वरितप्रचयाय , गायत्रि - सावित्रि - सरस्वतिदेवताय ,

अवधूताश्रमाय , अजपागायत्रीसमेताय , सकलसंपत्कराय , परमंत्र परयंत्र - परतंत्रउच्चाटनाय , आत्ममंत्र - आत्मयंत्र - आत्मतंत्रसंरक्षणाय ,

सदोचितसकलमतस्थापिताय , सदुरुदत्तात्रेयाय , हुंफट् ‍ स्वाहा ॥ ॐ तत्सत् ‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:57.6770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धीरट

  • वि. धैर्यवान्‍ ; धीराचा . धर्म धरी धार धारणा घीरट । निरालंब पीठ सौख्य शोभा । - निवृत्तिगाथा १३ . 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I contact you?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.