TransLiteral Foundation

न्यासकथनम्
मातृकाग्रन्थिनिकरे न्यसेत् पूर्वोक्तनामभिः ।
यदुक्तं पूर्वपटले तेषां नामाभिरेव च ॥३२॥

विन्यस्य मन्त्रपुटितं मन्त्रन्यासं ततश्चरेत् ।
काकिन्या अष्टशक्तिनां न्यासं कुर्यात्ततः परम् ॥३३॥

काकजिहवाद्विकाण्डेशी कामाख्या काकिनी ध्वजा ।
काकिनी काकमाला च काकचञ्चुप्रकाशिनी ॥३४॥

कोकिलाचाष्टशक्तीनां नाम्ना विन्यस्य मस्तके ।
कण्ठकूपे न्यसेत्पश्चात् षोडशस्वरसम्पुटम् ॥३५॥

ह्रदये विन्यसेन्नाथ कादिद्वादशसम्पुटम् ।
मन्त्रं विन्यस्य विधिना नाभौ मन्त्रेण सम्पुटम् ॥३६॥

डादिफान्तं तु विन्यस्य बादिलान्तं स्वलिङुके ।
मूलाधारे मूलमन्त्रपुटितं वादिसान्तकम् ॥३७॥

विन्यस्य व्यापकं न्यासं कृत्वाङानि च बन्धयेत् ।
ततः प्राणायाममेकं कृत्वा प्राणान् समाश्रयेत् ॥३८॥

ततः स्तोत्रं पठेद्धीमान् तत्सर्वं श्रृणु शङ्कर ।
हविष्याशी वशीभूत्वा साधयेदिह सिद्धये ॥३९॥

॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे काकिनीसिद्धिसाधन नामाष्टपञ्चाशत्तमः पटलः ॥५८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-30T04:38:24.2900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तन्खा

  • पु. १ तंखा . सरकारी तिजोरीतून रक्कम देण्याचा हुकूम ; वरात ; सरकारी वसुलांतून तोडून दिलेले उत्पन्न . २ प्राचीनकाळांत आदिलशहाने बसविलेली जमाबंदी , पट्टी . ही अकबराच्या कारकीर्दीत तोडरमल्ल याने पुन्हा दुरुस्त केली . मलिकंबराने केलेल्या प्रतबंदीस तनखा व भाऊंनी बसविलेल्या पट्टीस कमाल म्हणत . तनखाही हर्दू तपियाचा दिवाणांत देत नाहीस . - रा १५ . २७१ . ३ औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत मक्केला यात्रेकरुंना नेणारी जहाजे सुरतच्या बंदरात जी असत त्यांच्या खर्चासाठी तोडून दिलेला वसूल . ४ वसूल ; एखाद्या गांवचा , परगण्याचा जमाबंदीचा , वसुलाचा तक्ता . ५ स्वामित्व ; हक्क . ६ संबंध . ( क्रि० तोडणे ; तोडून टाकणे ). त्या गृहस्थाने आपल्या बायकोचा तनखा तोडून टाकला . ७ पगार ; वेतन . ८ खर्ची . तुम्हाकडे सर्दारमुलुक बहादूर यांनी पर्गणे पालीम येथील ऐवजी तन्खा केली त्या बाबत ऐवज येणे . रा . २२ . १०१ . [ फा . तन्ख्वाह ] सामाशब्द - दास्तान - पु . वसुलाचा सांठ , गल्ला . गडोगडी तनखा , तनखादास्तान , इस्ताद आदिकरुन गडाच्या प्रयोजनाची वस्तुजात गडास संग्रह करुन ठेवावेच लागते . - मराआ ३४ . [ तनखा + फा . दाश्तन = सांठा ] 
RANDOM WORD

Featured site