TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

भैरवीलक्षणम्
महादोन्मत्तचित्ता मूर्च्छिता वीर्यवर्जिता ।
स्तम्भिता मारिताच्छिन्ना विद्धा रुद्धा च त्रासिता ॥२३॥

निर्बीजा शक्तिहीना च सुप्ता मत्ता च घूर्णिता ।
पराङ्‌मुखीं नेत्रहीना सा भीता दुःसंस्कृता ॥२४॥

सुषुप्ता भेदिता प्रौढा बालिका मालिनी क्षमा ।
भयदा युवती क्रूरा दाम्भिका शोकसङ्कटा ॥२५॥

निस्त्रिंशका सिद्धिहीना कूटस्था मन्दबुद्धिदा ।
हीनकर्णा हीननासा अतिक्रुद्धाङभङ्‌गुरा ॥२६॥

कलहा कलहप्रीता भ्रष्टस्थानक्षयाकुला ।
धर्मभ्रष्टा चातिवृद्धातिबाला सिद्धिनाशिनी ॥२७॥

कृतवीर्या महाभीमा क्रोधपुंजा च ध्वसिनी ।
कालविद्या सूक्ष्मधर्मा विधर्मा धर्ममोहिनी ॥२८॥

दुर्गस्थिता क्षिप्तचित्ता प्रचण्डा चण्डगामिनी ।
उल्कावच्चलती तीक्ष्णा मन्दाहरा निरंशका ॥२९॥

तत्त्वहीना केकरा च धूर्णितालिङिता जिता ।
अतिगुप्ता क्षुधार्त्ता च धूर्त्ता ध्यानस्थिरास्थिरा ॥३०॥

एता विद्याः प्रसन्नाः स्युर्योगकालनिरोधनात् ।
वीरभावेन सिद्धिः स्यात् पुरश्चरणकर्मणा ॥३१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-26T02:40:10.1000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चिमटा

  • पु. १ हाताचा आंगठा व तर्जनी यांच्या परस्पर दाबाची पकड ; चिमखुरा ; विचकुरा . २ पदार्थ घट्ट धरण्याकरितां , पिळवटण्याकरितां , उचलण्याकरितां , उपटण्याकरितां , केलेलें सोनार इ० काचें हत्यार . ३ ( ल . ) एकमेकांस मिळणार्‍या ( परस्परांशीं लघुकोन करणार्‍या ) दोन नद्यांमधील , दोन रस्त्यांमधील जमीनीचा त्रिकोणाकृति चिंचोळा भाग . ४ ( ल . ) इकडे आड तिकडे विहीर अशा प्रकारची पेंचाची , अडचणीची , संकटाची स्थिति . ५ ( चिमटयानें केस इ० ) उपटणें . [ चिमट ] ( वाप्र . ) चिमटा घेणें - एखाद्यास झोंबेल , बोंचेल असें बोलणें , तशी कृति करणें . 
  • वि. कपाळावर दोन भोंवरे असलेला ( घोडा ). - मसाप २ . ५६ . 
  • ०धरणें न्हाव्याकडून चिमटा करवून , केंस उपटून घेणें . - टयांत सांपडणें - अडचणींत , पेंचांत पडणें , धरलें जाणें . 
  • चिमटा घेणें 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

देवक म्हणजे काय ? त्याचे महत्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site