TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

मानसपूजा
स्तोत्रेणानेन दिव्येन तोषयेत् शङ्कर प्रभो ।
सहस्त्रनाम्ना कौमार्याः स्तुत्वा देवीं प्रतोषयेत् ॥१०६॥

यः करोति पूर्णयज्ञं पञ्चाङं जपकर्मणि ।
पुरश्चरणकार्यं च प्राणायामेन कारयेत् ॥१०७॥

प्राणवायुः स्थिरो गेहे पूजाग्रहणहेतुना ।
यऽन्तस्थं न कुर्वन्ति तेषां सिद्धिः कुतः स्थिता ॥१०८॥

अतोऽन्तर्यजनेनैव कुण्डलीतुष्टमानसा ।
यदि तुष्टि महादेवी तदैव सिद्धिभाक्‍ पुमान् ॥१०९॥

अभिषिच्य जगद्धात्रीं प्रत्यक्षपरदेवताम् ।
मूलाम्भोजात् सहस्त्रारे पूजयेद्‍ बिन्दुधारया ॥११०॥

गलच्चन्द्रामृतोल्लासिधारयासिच्य पार्वतीम् ।
पूजयेत् परया भक्त्या मूलमन्त्रं स्मरन् सुधीः ॥१११॥

अर्च्चयन्विषयैः पुष्पैस्तत्क्षणात्तन्मयो भवेत् ।
न्यासस्तन्मयताबुद्धिः सोऽहंभावेन पूजयेत् ॥११२॥

मन्त्राक्षराणि चिच्छक्तौ प्रोतानि परिभावयेत् ।
तामेव परमे व्योम्नि परमानन्दसंस्थिते ॥११३॥

दर्शयत्यात्मसद्‌भावं पूजाहोमादिभिर्विना ।
तदन्तर्यजनं ज्ञेयं योगिनां शङ्कर प्रभो ॥१२४॥

अन्तरात्मा महात्मा च परमात्मा स उच्यते ।
तस्य स्मरणमात्रेण साधुयोगी भवेन्नरः ॥११५॥

अमायमनहङ्कारमरागगममदं तथा ।
अमोहकमदम्भञ्च अनिन्दाक्षोभकौ तथा ॥११६॥

अमात्सर्यमलोभश्च दशपुष्पाणि योगिनाम् ।
अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः ॥११७॥

दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् ।
इत्यष्टसप्तभिः पुष्पैः पूजयेत् परदेवताम् ॥११८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-16T04:52:22.3800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गुरूची विद्या गुरूवर फिरली

  • दुसर्‍याचे वाईट करण्याचा उपदेश ज्‍यानें केला त्‍याच्यावरच त्‍या उपदेशाचा प्रयोग होणें. ज्‍याला शिकविले तोच वाईटवर. [एका मनुष्‍यास दुसर्‍याचे काही देणें होते तेव्हां तो वकीलाकडे गेला. त्‍याने त्‍यास वेड्याचे सोंग घेऊन नुसता ‘बे’ असा उच्चार करण्यास सांगितले. तेव्हां कोर्टात त्‍याने प्रत्‍येक प्रश्र्नास ‘बे’ असे उत्तर दिले तेव्हां तो वेडा ठरून त्‍याचे देणें सुटले. पुढे वकिलाने आपली फी मागितली. तेव्हां त्‍याने त्‍यालाहि बे असेच उत्तर दिले व त्‍याची फी बुडविली. याप्रमाणें गुरूची विद्या गुरूला फळली.] ‘शिष्‍य झाले मस्‍त गुरूची विद्या गुरूवर फिरली’ -अफला पृ. ७०.१५. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.