TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कुलमार्गकथनम्
श्वासमात्रेण वसयेत् कुलमार्गं न पण्डितः ।
कुलाकुलविभागेन आत्मानं नीयते परे ॥३५॥

श्वासाभ्यासं विना नाथ अष्टाङाभ्यसनेन च ।
विना दमेन धैर्येण कुलमार्गो न सिद्धयति ॥३६॥

तथा पूरकयोगेन रेचकेनापि तिष्ठतिः ।
विना कुम्भकसत्त्वेन यथैतौ नापि तिष्ठतः ॥३७॥

तथा योगं विना नाथ अष्टाङाभ्यसनं विना ।
कुलमार्गो महातत्त्वो न सिद्धयति कदाचन ॥३८॥

कुलमार्गं विना मोक्ष कः प्राप्नोति कहीतले ।
कुलमार्गं न जानति योगवाक्यागमाकुलम् ॥३९॥

स कथं पूजयेद्‌देवीं तस्य योगः कृतः प्रभो ।
अज्ञात्वा वीरनाथानामाचारं यः करोति हि ॥४०॥

तेषां बहुदिने योगशिक्षा भवति निश्चितम् ।
प्राणायामं महाधर्मं वेदानामप्यगोचरम् ॥४१॥

सर्वपुण्यस्य सारं हि पापरशितुलानलम् ।
महापातककोटीनां तत्कोटीनाञ्च दुष्कृतम् ॥४२॥

पूर्वजन्मार्जितं पापं नानादुष्कर्मपातकम् ।
नश्यत्येव महादेव षण्मासाभ्यासयोगतः ॥४३॥

सन्ध्याकाले प्रभाते च यः करोत्यप्यहर्निशम् ।
वशी षोडशसंख्याभिः प्राणायामान् पुनः पुनः ॥४४॥

संवत्सरं वशी ध्यात्त्वा खेचरो योगिराड्‌ भवेत् ।
योगी भूत्वा कौलमार्गं समाश्रित्यामरो भवेत् ॥४५॥

महाविद्यापतिर्भूत्वा विचारात् साधकोत्तमः ॥४६॥

॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्‌दीपने भावार्थबोधनिर्णये पाशवकल्पे आज्ञाचक्रसारसङ्कते सिद्धमन्त्रप्रकरणे भैरवीभैरवसंवादे षोडशः पटलः ॥१६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-20T11:15:00.8600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मारावा तर वाघ, लुटावें तर अंबर

  • एखादी गोष्ट करावयाची झाल्यास कांहीं विशेष वाटेल अशी करावी. शिकार करावयाची तर वाघाची तरी करावी व लूटच करावयाची तर भांडार फोडावें म्हणजे कांहींतरी कीर्तीचा किंवा द्रव्याचा लाभ होतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

रुक्मिणीस्वयंवर पोथीची पारायणे केली असता मुलींची लग्ने लवकर जमतात, हे खरे आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.