TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चतुर्दशः पटलः - आश्लेषादिनक्षत्रफलकथनम्

नाक्षत्रिकचक्रफलम्


आश्लेषादिनक्षत्रफलकथनम्
द्वितीयदलमाहात्म्यं नक्षत्रमण्डलावृतम् ।
तत्तत्ताराफलं वक्ष्ये येन प्रश्ननार्थनिर्णयः ॥३०॥

अश्लेषा बहुदुःखवादनगतं व्यामोहशोभावृतं
नानाभङुनिषेवणं धनवतां हानिः पदे सम्पदे ।
भूपानां परिवर्ज्जन खलजनैराच्छादितं तापितं
सन्दद्यात् क्षितिजातिभाति नियतं कोलाहले नारके ॥३१॥

मघायां महेशि धनं हन्ति मध्ये महोल्लासवृद्धिं भयं तस्य शत्रोः ।
क्षितिक्षोभहन्तामेत्यन्तभावं कुकामातुराणां सदा सङुकारम् ॥३२॥

पूर्वफल्गुनिनक्षत्रे दूरगानां फलं पठेत् ।
अतिधैर्य शत्रुपक्षे हानयो यान्ति निश्चितम् ॥३३॥

फलमुत्तरफल्गुन्या दीयते गतिरीश्वरी ।
यदि देवपरो नाथ तदा सर्वत्र सुन्दरम् ॥३४॥

हस्तामस्तकव्रीडया शुभविलोकत्रये भाग्यदा
रक्तङीगतिचञ्चलामलगुणाहलादेन कल्याणदा ।
सा नित्यं प्रददा‌ति रुक्मशतकं भक्ताय यज्ञार्थिने
नानाव्यञ्जनभोजनैरतिसुखी संज्ञासमूहं ददेत् ॥३५॥

ददाति वित्तं जगतीह चित्रा मनोरथं व्याकुलतामङ्‌कृता ।
कदाचिदेव हि शरीरदुःखदं न प्राप्नुयादीश्वरभक्तिमालभेत् ॥३६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-10T02:44:42.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Tiliaceae

  • पुरुषक कुल, टिलिएसी 
  • परुषक कुल, टिलिएसी 
  • ज्योत (ज्यूट) 
  • निचर्डी, खटखटी, धामण, रुद्राक्ष इ. वनस्पतींचे कुल याचा अंतर्भाव भेंडी गणात (माल्व्हेलीझमध्ये) केला जातो. हचिन्सन यांनी परुषक गणात (टिलीएलीझमध्ये)केला आहे. भेंडी कुलाशी याचे साम्य असून अनेक व स्वतंत्र केसरदले, दोन कप्प्यांचे व कुंठित फुलोरे या लक्षणांनी त्या कुलापासून परुषक कुलाचे निराळेपण ओळखता येते. 
RANDOM WORD

Did you know?

I'm not able to locate this Mahakurma PuraNa vAkhya
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site