TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्री मुक्तेश्वर आख्यान - अध्याय ११ वा

ब्रह्मांड पुराण वर्ण वैभव खंडामधील ब्रह्म व नारद यांच्या संवादात श्री मुक्तेश्वर पुराण सांगण्यात आले आहे.


अध्याय ११ वा
श्री गणेशाय नम: ॥ श्री सरस्वते नम: ॥
मुक्तदेव पातला स्वनगराप्रति ॥ आनंदे किती येक काळ पर्तती ॥ स्नुशा सहित भूपति ॥ राज्य करीत स्वानंदे ॥१॥
राजी स्थापून पुत्रासी ॥ आपण राज्य करी स्वदेशी ॥ स्नुशा तरुण रुपासी ॥ यौवन नी सुरे पुत्र तो ॥२॥
वृध्द काळ गति कळली ॥ प्रभावती देवाज्ञा पावली ॥ पुत्र स्नुषा आक्रंदली ॥ मुक्तदेवासी ओस दस दिशा ॥३॥
मुक्तदेव म्हणे आता संसारा ॥ व्यर्थ काय भूमी भार ॥ आता सेऊन वनांतर ॥ मग ऋषीश्वर बोधीले ॥४॥
मुक्तदेव वनांतरी ॥ शिवार्चन वीधि ध्यान करी ॥ मग प्रसन्न झाले त्रिपुरारी ॥ आले सत्वर उमे सहित ॥५॥
शिव पार्वती म्हणे पुत्र राया ॥ कां आठविले मज सखया ॥ मुक्तदेव वदोनी पाया ॥ म्हणे भार्या देवाज्ञा पावली ॥६॥
आता व्यर्थ काय संसार ॥ भार्या विण व्यर्थ नर ॥ काय वाचोनी भूमी भार ॥ येईन तव समागमे ॥७॥
ऐकोनी पार्वते ने धरीले पोटी ॥ तेव्हां बोलिले धुर्जेठी ॥ स्त्रीची कायेसी गोष्टी ॥ ऐक राहटी परंपरा ॥८॥
क्षण भंगूर हा प्रपंच जाण ॥ व्यर्थ सीन कां करिसी ॥९॥
प्रपंचा तितुका तितुका नाशीवंत ॥ मिथ्या मय नव्हे शाश्वत ॥ पंचभूते आव्याक्रत ॥ यथा प्रकारे वर्तती ॥१०॥
परमात्मा शाश्वत जाण ॥ तो सर्वा भूति असे व्यापून ॥ आला गेला म्हणून ॥ व्यर्थ कल्पना वाढविती ॥११॥
परी तो गेला ना आला ॥ जेथीचा तेंथेची राहीला । अचळ अंतरात्मा बोलीला ॥ तो चळेना ढळेना ॥१२॥
तैसां तूं अखंड ब्रह्मारुप शिवशक्ती रुप तूचीं तूं ॥१३॥
प्रकृति साठी शोक करिसी ॥ जैसें मृग जळ न्याये निश्चयेसी ॥ परी ते साक्षात रुप वीवसी ॥ दाटोनी घरासी आणावी ऐंसा बोध करोनी मुक्ता प्रती ॥ केले नीगृती प्रयाण ॥१४॥
इति ब्रह्मांड पुराणेतिहास ॥ भविषोत्तराचा अर्थ विशेष ॥ धर्म शास्त्र प्रमाण त्यास ॥ एकादशोध्याय गोड हा ॥१५॥
श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-02-07T01:43:17.1300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गुरु गुरु विद्या, शिर शिर (सरसर) अक्‍कल

  • प्रत्‍येक गुरूपाशी असलेले ज्ञान निरनिराळ्या प्रकारचे असते. सर्वांना सारखीच विद्या अवगत असते असे नाही. त्‍याचप्रमाणें प्रत्‍येक मनुष्‍याची अक्‍कल निरनिराळ्या प्रकारे चालते. प्रत्‍येकाच्या बुद्धीस निरनिराळ्या प्रकारच्या युक्ती सुचतात. Many men, many minds. 
RANDOM WORD

Did you know?

सर्व धार्मिक कार्यांत आरंभी श्रीगणेशाची पूजा कां करतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site