TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्री मुक्तेश्वर आख्यान - अध्याय ५ वा

ब्रह्मांड पुराण वर्ण वैभव खंडामधील ब्रह्म व नारद यांच्या संवादात श्री मुक्तेश्वर पुराण सांगण्यात आले आहे.


अध्याय ५ वा
श्री मंगल मूर्तीय नम: ॥ श्री सरस्वते नम: ॥
शक्तीने त्वरें करोनी ॥ सत्वर योगीनी मेळवोनी ॥ राक्षसाचे कधिर भक्षुनी ॥ विजयी झाले ते काळी ॥१॥
ऐंशा परी राक्षस वधूनी विजयी झाला समरांगणी ॥ वाद्य ध्वनी गर्जत ॥२॥
राक्षस वधिला सह परिवारी ॥ सकळ गर्जती जय जय कारी ॥ अपार वर्षती सुमनसंभारी ॥ सकळ सुरवर  मिळोनी ॥३॥
देव दुंदुभी गर्जीन्नले ॥ सकळ ऋषी आनंदले । मुक्तदेव परतोनी आले ॥ यज्ञा जवळीके ॥४॥
ऋषीस साष्टांग नमस्कारीले ॥ सकळे मुक्तासी अलंगिले ॥ करोनि यज्ञाची समाप्ती ॥५॥
मुक्तदेव घेऊनी सांगाती ॥ सकळ सुरगण संगती ॥ शिवपुरा पातले ॥६॥
ब्रह्मा विष्णू इंद्रादी देव ॥ हर्षे निर्भंर झाले सर्वं ॥ गंधर्व गाती अपूर्व ॥ आनंद किती वर्णिती भाट ॥७॥
मग बैसोनी दिव्य विमानी ॥ आनंदे नेला कैलास भुवनी ॥ मुक्तदेंवाची कीर्ति जनी । देव मूर्खे वर्णिती ॥८॥
पाहोनि हर्षला श्री शंकर ॥ अवघी केला साष्टांग नमस्कार । म्हणती धन्य धन्य हे वीर ॥ विजयी असे सर्वदा ॥९॥
क्षत्रीया माजी सुर ॥ पृथ्वीचे राज्य दोधले समग्र ॥ आर्यां देशी भूपति वीर ॥ ऐसे उत्तर शिवे केले ॥ सकळासही मानीली मात ॥१०॥
दुर्वास ऋषीं आवश्य म्हणत ॥ मंगल लग्न कयावया समस्त ॥ बृहदारण्या पातले ॥११॥
ब्रह्मा विष्णू इंद्रादि देव समस्त ॥ शिव पातले गणा सहित ॥ पार्वती लक्ष्मी सावित्रि सत्य ॥ मुख्य तेथे वर्‍हाडिणी ॥१२॥
आणिक ऋषी पत्न्या पातल्या ॥ ते वेळे देव पत्न्या आल्या ॥ सकळ विश्व कर्म्याशी बोलाविले ॥ मंडपासी संभ्रमे ॥१३॥
विष्णूने आज्ञपिले विश्व कर्म्यांसी ॥ मंडप करावा चौपासी ॥ आज्ञा होताची ऐंसी ॥ मंडप सिध्द केला ॥१४॥
सुमुहुर्त पाहोनि सत्वर ॥ लग्न आरंभिले गजर ॥ तत चित्तंत घन सस्वर ॥ नाद अपार गर्जती ॥१५॥
सुमुहुर्त पाहोनी सुभट ॥ ब्रह्मा धरी अंतर पाट ॥ ॐ पुण्य करोनि एकवट ॥ वेदघोष गर्जती ॥१६॥
मंगळाष्टक झालियावरी ॥ लाज्याहोम करोनी ते अवसरी ॥ कन्यादान करावया झडकरी ॥ दुर्वास भार्या सहित पातला ॥१७॥
कन्यादान करुनि निगुती ॥ देव दुंदुभी वाजविती ॥ नाना वाद्य वाजविती ॥ कन्या मुक्ता होती समीपले ॥१८॥
ऐसा जाहला लग्न सोहळा नाना उपचार वेळो वेळा ॥ दुग्ध वाटी पार्वती वेंल्हाळा ॥ मुक्त तोंडी लाविली ॥१९॥
ऐंसा महोत्सव पांच दिवस ॥ मुक्तदेव पुजोनी सर्वांस ॥ ब्रह्मा विष्णूशी पूजीले ॥२०॥
सर्वांसी पूजोनी यकसरा ॥ वस्त्र भूषणे शोडशोपच्चारण रत्न खचित अलंकार ॥ सुरवरा पुजीलें ॥२१॥
मग समस्त देव मिळोन ॥ महीष्मती नगरी जाण ॥ राज्यभिषेक करुन ॥ विधीनें भूपति स्थापिला ॥२२॥
इती श्री ब्रह्मांडपुराणे तिहास ॥ भविषोतराचा अर्थ विशेष ॥ धर्मंशास्त्र प्रमाणे त्यास । पंचमोध्याय गोड हा ॥ श्रीपरमेश्वरार्पंणमस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-02-07T01:31:48.9630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

विधि

  • पु. १ नियम ; शास्त्राची आज्ञा ; वेदविहित क्रिया , कर्म वगैरे . विधीतें पाळित । निषेधातें गाळित । - ज्ञा १२ . ७७ . २ पध्दति ; कर्म करण्याची रीत ; धार्मिक कृत्याचा प्रयोग . उदा० उद्यापनविधि ; उपासनाविधि ; दानविधि ; स्नानविधि ; होमविधि ; व्रतविधि ; पूजाविधि . क्रियाविशेषें बहुतें । न लोपिती विधीतें । निपुण होऊन धर्मातें । अनुष्ठिती । - ज्ञा २ . २४९ . ३ सामान्यतः नियम ; आज्ञा ; विधान ; अनुशासन ; आदेश ; कल्प . विधि हाचि मान्य आहे । - मोआदि ४ . १४ . ४ दैव ; प्रारब्ध ; नशीब . स्थिर न राहे माझी बुध्दि । तरी हा आपुलाचि विधि । सुजाण राया । - कथा ६ . १९ . १५९ . ५ ब्रह्मदेव ; सृष्टिकर्ता . तें निर्मितो विधि विभूषण भूमिकेचें । - वामन स्फुटश्लोक ( नवनीत पृ . १४१ ). अतर्क्य महिमा तुझा गुणहि फार बाहे विधी । - केका १४० . ६ शास्त्रवचन ; धर्मग्रंथातील वाक्य , आधार ; प्रमाण . ७ तर्‍हा ; प्रकार ; रीत . गर्‍हवारे हा विधी । पोट वाढविलें चिंधी । - तुगा ६२५ . लिहिल्या विधे येईन मी त्वरें । - होला ३४ . ८ योजना ; क्रिया . कवण कार्याचिये विधि । तुम्ही आलेती कृपानिधि । - एरुस्व ३ . ४३ . [ सं . विध् ‍ = विधान करणें ] 
  • ०अंड न. ब्रह्मांड ; विश्व ; भूगोल . तडतडि विधिअंड त्रास दे ... - वामनसीता स्वयंवर . [ विधि + अंड ] 
  • ०किकर पु. कर्मांचा दास . मग विधिकिंकर तो नव्हे । - यथादी ३ . २२९९ . 
  • ०दृष्ट वि. वेदविहित ; शास्त्रोक्त ; साधार ; सप्रमाण . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

GAJA LAXMI VRAT MHANJE KAY AANI TE KASE KARAYACHE?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.